อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

จัดทำแพลูกบวบดักขยะแก้ปัญหาน้ำเสีย พัฒนาคลองเปรมฯ

สำนักการระบายน้ำ จัดทำแพลูกบวบดักขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ พัฒนาฟื้นฟูสภาพน้ำคลองเปรมประชากร ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.40 น.


เมื่อวันที่ 31 ก.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการจัดทำแพลูกบวบดักขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้กับคลองในพื้นที่สำนักงานเขต โดยเฉพาะเพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร ให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพมากที่สุดโดย รวมทั้งดำเนินการเพิ่มรอบและจำนวนบุคลากรในการจัดเก็บขยะในคลองเปรมประชากรโดยการแบ่งโซนในการเก็บขยะเป็นช่วง และนำขึ้นท่าที่ใกล้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขนย้ายไปทิ้ง ขยะไม่ตกค้าง จัดเตรียมและเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บขยะ ทำการไหลเวียนน้ำ ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมาทำตรวจวัดคุณภาพน้ำ และรายงานคุณภาพ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบขยะและรายงานการเก็บขยะ พร้อมภาพก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อรายงานผู้บริหารและวิเคราะห์สถิติเปรียบเทียบปริมาณขยะปัจจุบัน สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการจัดทำแพลูกบวบดักขยะ บริเวณใต้ถุนบ้านคลองเปรมประชากร แล้วเสร็จจำนวน 4 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุ่งสองห้อง ถึงวัดเสมียนนารี พื้นที่เขตดุสิต ความยาว 3,000 เมตร จุดที่ 2 จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุ่งสองห้อง พื้นที่เขตจตุจักรและเขตหลักสี่ ความยาว 3,000 เมตร จุดที่ 3 จากสำนักงานเขตดอนเมือง ถึงถนนแจ้งวัฒนะ พื้นที่เขตหลักสี่และเขตดอนเมือง ความยาว 3,000 เมตร จุดที่ 4 จากสถานีตำรวจดอนเมือง ถึงสำนักงานเขตดอนเมือง พื้นที่เขตดอนเมือง ความยาว 3,000 เมตร โดยมีความยาวรวมที่ดำเนินการทั้งหมด 12,000 เมตร ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาขยะในคลอง ให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดเก็บได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมของคลองเปรมประชากรฟื้นตัวอย่างรวดเร็วต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

ความคิดเห็น