อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

กทม.ถกทูตสมาพันธรัฐสวิสฯ นำร่องสัญจรด้วยระบบไฟฟ้า

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย พร้อมหารือความร่วมมือโครงการนำร่องการสัญจรด้วยระบบไฟฟ้า (SHIFT) อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.05 น.


เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และ นายปีแอร์ ชาโบลซ์ (Mr. Pierre Chabloz) กงสุลใหญ่และที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ซึ่งได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการนำร่องว่าด้วยการสัญจรด้วยระบบไฟฟ้า (SHIFT) รวมถึงหารือเรื่องผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างโดยรอบสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย
 
ในการนี้เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย ได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการนำร่องว่าด้วยการสัญจรด้วยระบบไฟฟ้า (SHIFT) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องระหว่างสมาพันธรัฐสวิส และประเทศไทยเพื่อนำร่องฝูงยานพาหนะไฟฟ้า (Electronic Vehicle (EV) Fleet) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเร่งการนำยานพาหนะมาใช้ โดยผู้ประกอบการฝูงยานยนต์เอกชนเพื่อการขับเคลื่อนและการบริการขนส่งสินค้า เพื่อจ่ายพลังงานให้กับยานพาหนะไฟฟ้า (EVs) โดยใช้พลังงานหมุนเวียน และเพื่อสนับสนุน ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทย ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง รวมถึงการหารือเรื่องโครงการก่อสร้างโดยรอบสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เกี่ยวกับการจราจรโดยเฉพาะการจราจรบนถนนเพลินจิตและถนนวิทยุ ซึ่งมีโครงการก่อสร้างโดยรอบหลายโครงการฯอีกด้วย โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานและดำเนินการในส่วนความรับผิดชอบ.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 71