อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

มอบเงินช่วยไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ ครอบครัวละ1.1หมื่นบาท

กทม.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ตลาดยิ่งเจริญ 215 ราย ได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 11,000 บาท พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 11.35 น.


เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลาดยิ่งเจริญ ภายหลังเกิดเหตุอัคคีภัยร้านค้าภายในตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63  ที่ผ่านมา ส่งผลให้แผงค้าได้รับความเสียหาย จำนวน 215 แผงค้า ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมจำนวน 215 ครอบครัว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตลาดยิ่งเจริญ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นตลาดของเอกชน  แต่กรุงเทพมหานครก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ โดยผู้ประสบเหตุอัคคีภัยตลาดยิ่งเจริญทั้ง 215 ราย จะได้รับเงินช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานครครอบครัวละ 11,000 บาท ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 71