อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

อัศวินเซ็นโยกย้าย-แต่งตั้งผอ.เขต มีผล1ต.ค.นี้

ผู้ว่าฯ กทม.ลงนามเซ็นคำสั่งย้ายผอ.เขต 3 ราย แต่งตั้ง ผอ.เขตใหม่แทนตำแหน่งว่าง 9 ราย รวมทั้งลงนามเลื่อนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ โดยมีผลวันที่ 1 ต.ค.63 จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 19.10 น.


เมื่อวันที่ 28 ก.ย. มีรายงานข่าวว่าที่ศาลาว่าการกทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2009/2563 ย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง ในตำแหน่งผอ.เขต จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายชูชาติ สุวรรณนที ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน เป็นผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย 2. น.ส.รุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นผู้อำนวยการเขตบางแค และ 3. นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เป็นผู้อำนวยการเขตหนองแขม

นอกจากนี้ยังได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2010/2563 เลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์ ผอ.ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สำนักงานการต่างประเทศ เป็นผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และ 2. น.ส.กรสุภา นิตย์วิมล ผอ.กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ขณะเดียวกัน ยังได้ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2011/2563 เลื่อนข้าราชการ และแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูง ในตำแหน่ง ผอ.เขต จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย 1.น.ส.อัญชนา บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง เป็นผู้อำนวยการเขตคลองสามวา 2. นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว เป็นผู้อำนวยการเขตคันนายาว 3. นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง เป็นผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน 4. น.ส.โศรยา วัธชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นผู้อำนวยการเขตบางนา

5. นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เป็นผู้อำนวยการเขตบางรัก 6. นางทวีพร โชตินุชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน เป็นผู้อำนวยการเขตราชเทวี 7. นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 8. นายปารุส อรหัตมานัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก เป็นผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง และ 9. น.ส.สุชิรา ศิลานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา เป็นผู้อำนวยการเขตวัฒนา

รวมทั้งยังได้ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2012/2563 เลื่อนข้าราชการ และแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูง จำนวน 8 ราย ได้แก่ 1. นายยงทวี โพธิสา ผู้อำนวยการส่วนสวนสาธารณะ 2 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม 2. น.ส.พรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง สำนักงานการต่างประเทศ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 3. น.ส.สุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์ เลขานุการสำนักงานเลขานุการ สำนักพัฒนาสังคม เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม

4. น.ส.สุภมาส เลขาจารกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม 5. นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว เป็นผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว 6. น.ส.กาญจนา ภูพิพัฒน์ผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด เป็นหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าฯกทม. 7. ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ กาเซ็ม ผู้อำนวยการส่วนจัดกรรมสิทธิ์ 1 สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา เป็นผู้อำนวยการส่วนจัดกรรมสิทธิ์ 1 สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา 8. นายสุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา สำนักการแพทย์ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 73