อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

ปิด 3 ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. พบนศ. ติดโควิด-19

ผอ.สำนักพัฒนาสังคม ประกาศสั่งปิดศูนย์ฝึกอาชีพ 3 แห่ง สกัดการแพร่ระบาด เร่งตรวจหาเชื้อผู้ใกล้ชิด พุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 17.25 น.

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักพัฒนาสังคม เผยว่า เนื่องจากสำนักพัฒนาสังคมได้รับรายงานจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร กรณีมีนักศึกษาหลักสูตรอาหารและโภชนาการ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นบวก และอยู่กระบวนการรักษาพยาบาลและกักตัว นอกจากนี้ยังพบนักศึกษาหลักสูตรวิชาแต่งผมสตรี ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีการป้องกัน  ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อและกักตัว  

ดังนั้น เพื่อลดโอกาสแพร่ระบาดในสถานศึกษาสังกัดสำนักพัฒนาสังคม จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2541 ข้อ 5 (3) จึงให้ปิดสถานศึกษาในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ประกอบด้วย โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) ตั้งแต่วันที่ 7-20 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนออนไลน์แทน

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น