อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

เช็กเลย'12แอพเงินกู้'ผิดกฎหมาย ตร.เตือนอย่าหลงเชื่อ

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกตร. แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ 12 แอพพลิเคชั่น "แหล่งเงินกู้ออนไลน์" เก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา ทวงหนี้โดยผิดกฎหมาย หรือทําสัญญาเงินกู้ไม่เป็นธรรม ใครพบเห็นให้รีบแจ้ง 191 หรือ 1599 ตลอด24 ชม. เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 16.11 น.


เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกตร. ขอประชาสัมพันธ์และเตือน ภัยกรณีเกี่ยวกับ "แอพพลิเคชั่น" เงินกู้ออนไลน์ ว่า เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ทําให้พี่น้องประชาชนหันมาทําธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น จึงมีเหล่ามิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสนี้แฝงตัวมาในรูปแบบของ แหล่งเงินกู้ออนไลน์และได้กระทําความผิดในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รับการร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่านทางช่องทางต่างๆ เป็นจํานวนมาก เกี่ยวกับ "แอพพลิเคชั่น" ที่มีการกระทํา ความผิด ไม่ว่าจะเป็น MoneyMore, Consumerfinance, TakeCash, Ezcash, Sweet money, Take THB, Gold King, PPcash, My Money Get, Great Loan, 24hr Loan และ BkkLoan ที่มีการกระทําในลักษณะเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา ทวงหนี้โดยผิดกฎหมาย หรือทําสัญญาเงินกู้ไม่เป็นธรรม ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการสืบสวนสอบสวน จับกุมผู้กระทําความผิดอย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่สร้าง "แอพพลิเคชั่น" ดังกล่าว มีพฤติการณ์ข้าข่ายความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และความผิดฐาน ประกอบธุรกจิ สินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และในส่วนที่เป็น "แอพพลิเคชั่น" ที่มีการหลอกให้โอนเงินมัดจําและไม่ให้เงินกู้จริงหรือหลอกเอา ข้อมูลส่วนตัว จะเป็นความผิดฐานฉ้อโกง มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และความผิดฐานนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากพบเบาะแสการกระทําความผิด สามารถแจ้งไปยัง Call Center สํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 15