อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

"วีร​ศักดิ์"ดันบิสคลับปิดจุดอ่อนไมโครเอสเอ็มอี

พาณิชย์ดันเครือข่าย​บิสคลับเป็นกลไกหลักแก้จุดอ่อนไมโครเอสเอ็มอี เน้นขับเคลื่อน​ธุรกิจ​รายย่อยแก้ปัญหา​ปากท้องในท้องถิ่น​ เตรียมประชุม อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.

นายวีร​ศักดิ์​ หวัง​ศุภกิจ​โกศล​ รมช.​พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์​ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เป็นอย่างมาก หวังให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อย หรือไมโคร เอสเอ็มอี ซึ่งมีจำนวนกว่า 2.3 ล้านราย ซึ่งที่ผ่านมา ไมโคร เอสเอ็มอี ของไทยส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ คือ ไม่มีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแนะนำ ขาดเครือข่ายพันธมิตรและช่องทางการจำหน่ายสินค้า ขาดเงินทุนและแหล่งเงินทุนสนับสนุน ขาดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้ง ยังไม่มีหน่วยงานใดที่เข้ามาช่วยดูแลอย่างชัดเจน ส่งผลให้ไมโคร เอสเอ็มอี ของไทยประสบปัญหาขาดทุน และไม่สามารถยืนหยัดอยู่บนโลกธุรกิจได้ตลอดรอดฝั่ง ดังนั้นจึงได้สั่งการให้กรม​พัฒนา​ธุรกิจ​การค้า​เข้าไปสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจ​ที่อยู่​ในความดูแลของกระทรวงพาณิชย์​ ‘MOC Biz Club’ ให้เข้มแข็ง ซึ่งกลุ่ม MOC Biz Club จะเป็นกลไกสำคัญ​ในการแก้ปัญหา​ปากท้องของท้องถิ่น เพราะสามารถจะสะท้อนปัญหา​ในพื้นที่ได้ดีที่สุด ทำให้กระทรวง​พา​ณิชย์เข้าไปดำเนินการปลดล็อคอุปสรรค​ทางการค้าได้อย่างตรงจุด

ทั้งนี้ปัจจุบัน MOC Biz Club  มีสมาชิกเครือข่ายประมาณ 12,000 ราย ทั่วประเทศ​ ก็อยากจะให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว และในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ตนจะเป็นประธานการประชุมวีดีโอ คอนเฟอเรนท์ เครือข่าย MOC Biz Club ทั่วประเทศ​ ที่กระทรวงพาณิชย์​ ก็จะผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูป​ธรรม ระหว่างธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น และสินค้าจากไมโคน เอสเอ็มอี  ให้เกิดการเกื้อกูลทางการค้าซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับแนวทางสนับสนุน​ MOC Biz Club สามารถทำได้หลายวิธี เช่น จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า-บริการ จากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ, จัดให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าในการต่อยอดธุรกิจ และพันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ และการตลาด เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ และสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด และมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ เป็นต้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21