อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

"สุริยะ"สั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมจนกว่าน้ำแห้ง

"สุริยะ"สั่งศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วมที่กระทรวงอุตสาหกรรม ช่วยประสานงานประสิทธิภาพ จนกว่าเหตุการณ์จะปกติ อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 17.11 น.

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม  สั่งให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ที่กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็นฝ่ายต่าง ๆ  เช่น  ฝ่ายอำนวยการและประชาสัมพันธ์  จะประชาสัมพันธ์ขอความช่วยเหลือของประชาชนและผู้ประกอบการที่ประสบภัย และจัดช่องทางติดต่อในการขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์ รวมทั้งรวบรวมและจัดทำบัญชีการรับบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ  , ฝ่ายประสานงานและติดตามผลการดำเนินงาน ให้รายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทราบ ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในภูมิภาค มีหน้าที่สำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน ที่ประสบภัย รายงานให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จนกว่า  จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตลอดจนการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ 
 
“ขณะนี้ได้รับรายงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ว่า ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชนที่ประสบอุทกภัย และรายงานเข้ามาให้ส่วนกลางรับทราบ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะเดียวกันได้ทำการช่วยเหลือต่างๆในเบื้องต้น อีกทั้งได้กำชับให้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง และหลังน้ำลดแล้วก็ได้เตรียมเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย เพื่อจัดทีมให้การช่วยเหลือต่อไป และประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อรวบรวมการบริจาคและจัดส่งให้จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยต่อไป”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19