อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

บสย.ตั้ง "ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์"

บสย. เสริมแกร่ง ตั้ง “ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์” บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น.


บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เสริมความแกร่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้ง ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการ บสย. มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ภายใต้ภารกิจและความรับผิดชอบ ได้แก่ การดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และการเติบโตขององค์กร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบปฎิบัติการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อน กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงาน และการจัดทำนโยบายแนวทางการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2519 สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเมอร์ดอค เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย ( Murdoch University, Perth, Australia ) ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.) ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยไวกาโต้ แฮมิลตัน ประเทศนิวซีแลนด์ (University of Waikato, Hamilton, New Zealand)

ส่วนประสบการณ์การทำงาน อาทิ เป็นกรรมการและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บริส-เทล จำกัด (มหาชน) , กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย , กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)
,ที่ปรึกษาผู้บัญชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ,กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัดและผู้ช่วยประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ผู้ช่วยรองประธาน กสทช.) สำนักงาน กสทช.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น