อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

กนอ.เดินสายโรดโชว์เยอรมันดึงลงทุนไทย

กนอ.เดินสายโรดโชว์เยอรมนีกล่อมลงทุนนิคมฯ ชูรับเบอร์ ซิตี้ -อีอีซี -เอสอีแซด อังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 15.31 น.

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา กนอ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นำคณะจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน (โรดโชว์) เพื่อชักจูงนักลงทุนในประเทศเยอรมนี ในงานคอมพาเมด 2019 เปิดโอกาสให้นักลงทุนสหพันธรัฐเยอรมัน ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน รวมถึงความพร้อมของพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมที่จะรองรับตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐบาลไทยในอนาคต ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กนอ.ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อศึกษารายละเอียดประกอบการตัดสินใจลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)

สำหรับการมาโรดโชว์ประเทศเยอรมนี นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนในบูธไทยแลนด์ พาวิลเลียน กนอ.ยังพบลูกค้าที่ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์การแพทย์ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา จ.สงขลา ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมนิว เอส-เคิร์ฟ โดยอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจรเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมที่มีความพร้อมจะขยายการลงทุนมายังประเทศไทย ประกอบกับ กนอ.มีความพร้อมเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะพื้นที่อีอีซี อาทิ นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอคณะกรรมการ กนอ. ที่มีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน คาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ภายในมีนาคม 2563 เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ

นอกจากนี้กนอ.ได้ร่วมหารือกับสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ ณ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ถึงแนวทางดึงดูดนักลงทุนเยอรมัน โดยเน้นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร อนุมัติ อนุญาต ประกอบกิจการและอื่นๆ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรมให้แก่นักลงทุนที่นอกเหนือจากการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29