อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

จับตาครม.ไฟเขียวยกเว้นเก็บค่าผ่านทางช่วงปีใหม่

ที่ประชุมครม.เตรียมหารือประเด็นเศรษฐกิจหลายเรื่อง ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม คมนาคม ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์รับเดินทางปีใหม่ พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 07.45 น.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมจะพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่สำคัญตามข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทราย เป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พร้อมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้น หรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และเสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 3 ฉบับ

ทางด้านกระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลบีใหม่ตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2563

ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอผลการประชุคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา (JCC) เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 9 ส่วนกระทรวงการคลัง เสนอรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ และรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐและความเสี่ยงทางการคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%