อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ครม.ตั้งบอร์ดขับเคลื่อนเจรจาการค้า-ลงทุน

ครม.ตั้งบอร์ดขับเคลื่อนเจรจาการค้า-ลงทุน คาดดัน “สมคิด” นั่งประธาน ชี้ทิศทางลงทุนประเทศฝ่าวิกฤตศก. อังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 17.14 น.


นางนฤมล ภิญโภสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.สัญจร จังหวัดนราธิวาส เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการลงทุนขึ้นมาหนึ่งชุด ทำหน้าที่กำกับขับเคลื่อนแผนการลงทุนของประเทศ ทั้งในส่วนของการลงทุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในช่วงปี 63 – 64 พร้อมทั้งกำหนดแนวทางหรือมาตรการด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้านการคลัง การส่งเสริมการลงทุน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมาตรการการร่วมทุนและมาตรการในการเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับความจำเป็นต้องมีคณะกรรมการชุดนี้ เนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามที่แถลงต่อรัฐสภา ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณชะลอตัวลงอย่างชัดเจน และโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่มีอัตราการพึ่งพิงการส่งออกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปมีการผลักดันอย่างเป็นระบบ จึงเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมา


 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13