อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

ผู้ส่งออกหน้ากากอนามัยอ้อนพาณิชย์ผ่อนผัน

กรมการค้าภายในเผย 4 วันเบรกผู้ส่งออกหน้ากากอนามัย 21 ล้านชิ้น เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลน พร้อมเสนอทางออกให้ผู้ประกอบการส่งออกหน้ากากชนิดพิเศษต้องผลิตหน้ากากป้องกันโรคขายในประเทศสัดส่วนเท่ากัน พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.11 น.


นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยภายหลังการหาร่วมกับผู้ส่งออกหน้ากากอนามัย ประมาณ 50 ราย และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) องค์การเภสัชกรรม กระทรวงการต่างประเทศ  ว่า การหารือครั้งนี้เพื่อหาทางบริหารจัดการหน้ากากอนามัยให้มีใช้เพียงพอในประเทศ เพราะในช่วง 4 วันทำการ หรือตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.63 ที่กรมกำหนดให้ผู้ส่งออกหน้ากากอนามัยตั้งแต่ 500 ชิ้นขึ้นไป ต้องขออนุญาตจากกรมก่อน เพราะต้องการให้สินค้าในประเทศมีใช้อย่างเพียงพอ

จนถึงวันที่ 12 ก.พ. มีผู้มาขออนุญาตส่งออกแล้วรวม 21 ล้านชิ้น แต่จนถึงขณะนี้ กรมยังไม่ได้อนุญาตให้ส่งออกแต่อย่างใด แต่ผู้ส่งออกบางรายขอผ่อนผันการส่งออก โดยเฉพาะผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษ
 
ทั้งนี้กรมจึงมีการเสนอทางออก โดยหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษ หรือสเปกต์พิเศษ เช่น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์สำหรับการผ่าตัด สำหรับใช้โรงงานอุตสาหกรรม หน้ากากอนามัยที่ใช้ป้องกันสารเคมี หรือวัตถุมีพิษ เป็นต้น หากจะให้กรมอนุญาตการส่งออก ผู้ส่งออกและผู้ผลิตจะต้องผลิตหน้ากากอนามัยแบบที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคได้อย่างที่ต้องการใช้ในประเทศขณะนี้ ในปริมาณเท่ากับปริมาณที่ขอส่งออก เพื่อนำมาขายในประเทศ


 

ส่วนหน้ากากอนามัยที่ขออนุญาตส่งออกเพื่อนำไปบริจาคให้กับประเทศที่มีการแพร่ระบาด อย่างจีน นั้น หากจะอนุญาตการส่งออก ผู้ส่งออกจะต้องแบ่งส่วนหนึ่งมาให้กับศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัย ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำไปจัดสรรภายในประเทศให้กับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้ก่อน เช่น โรงพยาบาล ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรง โดยอาจจะขอแบ่งในสัดส่วน 50 ต่อ 50 เช่น จะส่งออก 500,000 ชิ้น ต้องจัดสรรให้ศูนย์ 250,000 ชิ้น ส่งออกได้ 250,000 ชิ้น เป็นต้น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42