อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

แบงก์อุ้มลูกจ้างรับพิษไวรัส พักหนี้'บ้าน-บัตร'จ่ายแค่ดอก

สมาคมธนาคารไทย-แบงก์เอกชน รุดช่วยธุรกิจ-ลูกจ้าง พักหนี้บ้าน-บัตรเครดิตจ่ายแค่ดอกเบี้ย 1 ปี อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.03 น.

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯและธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกได้ออกมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและพนักงานลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วิกฤตภัยแล้ง การผันผวนของค่าเงินบาท การขัดแย้งทางการค้า เพราะกระทบต่อสภาพคล่องทั้งธุรกิจและภาคครัวเรือนเป็นอย่างมาก

โดยส่วนลูกจ้างของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบได้มีมาตรการพักเงินต้นให้จ่ายแค่ดอกเบี้ยสูงสุด 1 ปีสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย ขณะที่สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 1 ปีเช่นกัน และพิจารณาลดดอกเบี้ยเป็นรายกรณี หรือแปลงหนี้เดิมทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นสินเชื่อใหม่ ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ให้ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ

ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม โลจิสติกส์ ภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจบันเทิง ร้านขายของที่ระลึก และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ให้ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยระยะเวลาสูงสุด 1 ปี

ขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้มีรายได้จากการร่วมมือกับภาครัฐ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ด้วยการจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว การจัดรายการโปรโมชันบัตรเครดิต เช่น การลดราคา กระตุ้นการท่องเที่ยวในวันธรรมดามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก เป็นต้น

"สมาคมธนาคารไทยจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆในการช่วยเหลือเพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนเดินต่อไปได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยความช่วยเหลืออาจต้องช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงก่อน เพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบธุรกิจต่อเนื่อง รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เพราะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า ภาคธุรกิจจะฟื้นฟูและกลับมาสู่ภาวะปกติได้เมื่อใด"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25