อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

แนะธุรกิจบริการเพิ่มมาตรฐานรับลูกค้าต่างชาติหลังไวรัสสงบ

วีรศักดิ์แนะธุรกิจสปา- นวดเพื่อสุขภาพ -ดูแลผู้สูงอายุสร้างมาตรฐานคุณภาพเทียบเท่าสากล  ชี้ไทยเป็นจุดเป้าหมาย ในเอเชี ที่ต่างชาติเข้ามา พักฟื้นหลังโควิด-19 สงบ ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.22 น.


นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระแสการให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพของผู้คนในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น โดยไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางประเทศหนึ่งที่ผู้สูงอายุและชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามารับบริการต่อเนื่อง เพราะคุณภาพและมาตรฐานทางการแพทย์เทียบเท่าระดับสากล แต่มีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล ตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเหมาะแก่การพักฟื้นระยะยาว

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจบริการเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศมากขึ้น โดยหนึ่งในธุรกิจบริการเป้าหมายที่กระทรวงฯ ให้การส่งเสริม คือ ธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง กลุ่ม Health & Wellness: สปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ ที่แนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง ภาคธุรกิจจึงควรเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ โดย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์กร การขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด การสร้างมูลเพิ่มให้แก่ธุรกิจ 

นอกจากนี้ ต้องให้ความสำคัญในการสร้างพันธมิตรเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเกิดการส่งต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ เกิดการรับรู้ในแบรนด์ ซึ่งจะเป็นแรงส่งให้ผู้ใช้บริการเดินทางเข้ามารับบริการในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียที่กระทรวงฯ กำลังผลักดันให้ไทยเป็นฮับด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคนี้

คาดว่า หลังจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 บรรเทาเบาบางลง และนักท่องเที่ยวต้องการพักฟื้น ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศลำดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวเอเชียเลือกที่จะเดินทางเข้ามา ธุรกิจบริการด้านสุขภาพของไทยจึงมีโอกาสที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจบริการจะเป็นธุรกิจพระเอกที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงขาลงให้ฟื้นตัวกลับมาสดใสอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการตลาด สร้างเครือข่ายทางการค้า สร้างระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล รวมถึง ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ

โดยกิจกรรมฯ ดังกล่าวจะดำเนินการทั้งในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค คาดว่าจะสามารถพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูงกลุ่ม สปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ ได้ประมาณ 150 ราย โดยจะมีการคัดเลือกธุรกิจที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีที่สุด (The Best) จำนวน 10 กิจการ เพื่อเป็นต้นแบบ (New Business Model) กลุ่มธุรกิจฯ 

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) มีจำนวนธุรกิจสปาและธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,335 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 7,706.48 ล้านบาท และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ มีจำนวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลทั้งสิ้น 389 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 2,359.66 ล้านบาท รวมธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง กลุ่ม Health & Wellness: สปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น 1,724 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 10,066.14 ล้านบาท

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34