อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ขนส่งงดออกใบขับขี่ทั่วปท. เตือนระวังถูกมิจฉาชีพหลอก

ขนส่งทั่วประเทศงดออกใบขับขี่รอจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน  เตือนประชาชนระวังกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวง พร้อมร่อนหนังสือถึงสตช.ผ่อนผันจับกุมใบขับขี่หมดอายุ ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.20 น.


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า  กรมฯได้ดำเนินการ ตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รมว.คมนาคม ผ่อนผันขยายระยะเวลาหรืออายุของใบสำคัญรับรอง ใบอนุญาต สัญญา และหนังสือสำคัญ จากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุออกไปจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ได้งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งทุกแห่ง และงดบริการการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีผู้ใดแอบอ้างอาสาดำเนินการด้านในอนุญาตขับรถให้โดยเด็ดขาด สูญเสียเงินและเสี่ยงต่อการสูญเสียเอกสารหลักฐานส่วนบุคคลที่กลุ่มมิจฉาชีพอาจนำไปใช้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)  ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบใดๆ กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ที่สิ้นอายุในช่วงตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 63 จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยให้ถือว่ายังสามารถใช้ขับรถได้ในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาระยะเวลาผ่อนผันให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ใบอนุญาตสิ้นอายุในช่วงดังกล่าว

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ในช่วงที่กรมฯ งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถนั้น แนะนำให้เข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและระยะเวลาการมาติดต่อกับทางราชการ ไม่ใช่การต่ออายุใบอนุญาตขับรถออนไลน์

โดยหลังจากอบรมแล้วให้บันทึกผลการอบรมไว้และมาดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยการอบรมประกอบด้วย การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี เป็น 5 ปี  (รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 ชั่วโมง

การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ หรือ รถแท็กซี่, รถยนต์สามล้อสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ) จำนวน 3 ชั่วโมง หากประชาชนพบเห็นบุคคลใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรือได้รับการติดต่ออาสาดำเนินการแทน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที หรือโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 23