อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ธ.ก.ส.ใจปล้ำพักต้นพักดอกอัตโนมัติ ช่วยลูกหนี้ยาว3เดือน

ธ.ก.ส. ใจปล้ำ พักเงินต้น-ดอกเบี้ยอัตโนมัติ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.63 ช่วยลูกหนี้ เกษตรกร ธุรกิจชุมชนที่ต้องผ่อนรายเดือน โดยไม่ต้องเดินทางไปสาขา เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 11.55 น.


นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ได้ประกาศพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติ 3 เดือน ระหว่างเดือนเม.ย.-มิ.ย.63 ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อที่ต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือน และต้องเป็นหนี้ปกติ หรือค้างไม่เกิน 3 เดือนซึ่งยังไม่กลายเป็นหนี้เสีย

ทั้งในส่วนของเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ(นิติบุคคล) กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชุน และสหกรณ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อที่สาขาธนาคารแต่อย่างใดสำหรับสินเชื่อที่ได้รับความช่วยเหลือ ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน ได้แก่ โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐฯ, โครงการสินเชื่อสวัสดิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 1 และ 2 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท) ที่ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ได้แก่ โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐฯ,

​​​​​​​ โครงการสินเชื่อสวัสดิการ สปสช. และสินเชื่อที่ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน และโครงการสินเชื่อเอสเอ็มอีเกษตร วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท เฉพาะสัญญาที่มีกำหนดชำระเป็นรายเดือน ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้ -30 มิ.ย.นี้ และหากครบกำหนดช่วยเหลือ ยังสามารถขอเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อได้ด้วย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21