อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

ขสมก.วอนให้กลับบ้านเร็ว ป้องกันรถเที่ยวสุดท้ายแออัด

ขสมก.ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง กลับบ้านตั้งแต่เวลา 19.30 น. ป้องกันไม่ให้รถโดยสารเที่ยวสุดท้ายเกิดความแออัดไม่เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม     อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.


รายงานข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรถโดยสารประจำทางจากเวลาปกติ เป็นให้บริการตั้งแต่ เวลา 05.00 - 21.00 น.( เวลา 21.00 น. คือเวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถ)  เพื่อให้สอดคล้องกับพรก.ฉุกเฉิน  ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่าง เวลา 22.00 - 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

 ขสมก.ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางทุกคน โปรดเตรียมตัวเดินทางกลับเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถโดยสารเที่ยวสุดท้ายเกิดความแออัดจากการมีผู้ใช้บริการมากเกินไป ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

ทั้งนี้ ขสมก.จะเพิ่มรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายประมาณ 2 - 3 คัน หรือตามความเหมาะสมในแต่ละเส้นทางและเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถโดยสารดังกล่าว ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 3 - 5 นาทีต่อคัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ผู้ใช้บริการหนาแน่นในช่วงเวลาการเดินรถเที่ยวสุดท้าย

โดยจะปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย จากท่าปลายทาง ในเวลาประมาณ 20.00 น. พร้อมทั้งติดป้ายหน้ารถโดยสารก่อนคันสุดท้าย ข้อความ "รถก่อนคันสุดท้าย" และติดป้ายหน้ารถโดยสารคันสุดท้าย ข้อความ "รถคันสุดท้าย" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบอีกด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    15%
  • ไม่เห็นด้วย
    85%

บอกต่อ : 39