อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

คต.เปิดรับคืนโควตานำเข้า สินค้าเกษตรดับเบิลยูทีโอ

กรมการค้าต่างประเทศเปิดให้ผู้นำเข้าสินค้าเกษตรในโควตาดับเบิลยูทีโอ จำนวน 9 รายการ หากไม่ประสงค์จะใช้ปริมาณโควตาที่ได้รับจัดสรร . เพื่อป้องกันบทลงโทษกรณีไม่ใช้โควตาหรือใช้โควตาไม่ถึง 95% เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.56 น.


นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  (คต.) เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้มีการจัดสรรโควตานำเข้าปี 63 ครั้งที่ 1 สำหรับสินค้าเกษตรตามความตกลงองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ)  9 รายการ คือ มะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ำมันมะพร้าวฯ เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา พริกไทย ลำไยแห้ง และกากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฯ ได้กำหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรที่ไม่ประสงค์จะใช้ปริมาณโควตาที่ได้รับจัดสรรสามารถแจ้งคืนปริมาณได้ โดยกรมฯ จะนำมาจัดสรรครั้งที่ 2 ให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่ยังมีความต้องการใช้ เพื่อให้การบริหารจัดการโควตามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการที่จะถูกลงโทษกรณีไม่ใช้โควตาหรือใช้โควตาไม่ถึง 95% ภายในสิ้นปี 63
 
สำหรับรายละเอียดการแจ้งคืนสรุปได้ ดังนี้สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวฯ สามารถแจ้งคืนครั้งที่ 1ได้ภายในเดือนพ.ค. 63 เพื่อนำมาจัดสรรครั้งที่ 2 ต่อไป,  สินค้าเมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา พริกไทย ลำไยแห้ง และกากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและอุตสาหกรรมอื่น ๆ สามารถแจ้งคืนได้ ภายในเดือนมิ.ย. 63 เพื่อนำมาจัดสรรครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรครั้งที่ 1 ที่ได้แจ้งความประสงค์จะขอรับการจัดสรรครั้งที่ 2 ไว้ โดยต้องมีประวัติการนำเข้าทั้งในโควตาและ/หรือนอกโควตาย้อนหลังภายใน 36 เดือนนับแต่เดือนมิ.ย. 62
 
“ผู้ได้รับการจัดสรรครั้งที่ 1 สามารถยื่นขอยกเลิกการขอรับการจัดสรรครั้งที่ 2 ได้ และหากยังไม่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรครั้งที่ 2 สามารถยื่นขอรับจัดสรรเพิ่มเติมได้ แต่ต้องมีประวัติการนำเข้าสินค้าที่ยื่นขอทั้งในโควตาและ/หรือนอกโควตาดับเบิลยูทีโอย้อนหลังภายใน 36 เดือนนับแต่เดือนมิ.ย. 62”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 31