อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

'กรุงไทย'ส่ง 5 มาตรการช่วยลูกค้าสู้โควิด

ธนาคารกรุงไทย ลุยช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อด้วย 5 มาตรการเยียวยา ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ในวงเงินรวมกว่า 1.12 ล้านล้านบาท 3 ลูกค้ามั่นใจฝ่าวิกฤติ หลังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากธนาคาร เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น.


นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า นับแต่เกิดปัญหาเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารได้เร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการที่เข้าร่วมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และของธนาคารเอง

รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการ เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ ในวงเงินรวมกว่า 1.12 ล้านล้านบาท ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศ ด้วยมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มนายฑิฆัมพร แก้วหลากสี เจ้าของแบรนด์ Theguard Original T-Shirt Shop     ได้ขายเสื้อผ้าในแพลทินัม แฟชั่น มอลล์  ซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตบางบอน สาขาบิ๊กซีบางปะกอก กล่าวว่า  เริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าแบบซื้อมาขายไป จากประตูน้ำไปขายที่ตลาดนัดจตุจักร เน้นคุณภาพ บริการเป็นกันเอง ซื่อสัตย์กับลูกค้า และด้วยความถนัดทางศิลปะ จึงขยายธุรกิจและมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองสำหรับวิกฤติครั้งนี้หนักหนามาก ห้างปิด พ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดที่เป็นลูกค้าไม่มีการซื้อขายเพราะตลาดปิดตามมาตรการรัฐ ธนาคารช่วยพักชำระเงินต้นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 3 เดือน สินเชื่อธุรกิจพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนทันที ประทับใจที่ธนาคารดูแลดี ถึงแม้จะเป็นลูกค้ารายเล็ก จะนำสิ่งที่ธนาคารช่วยเหลือไปช่วยลูกค้าอีกทอดหนึ่ง โดยขยายเวลาเครดิตให้ลูกค้านานขึ้นน.ส. ศศิอำไพ ศิริวิโรจน์ เจ้าของซิเคด้า มาร์เก็ต หัวหิน ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจหัวหิน กล่าวว่า  นับตั้งแต่มีข่าวไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ซิเคด้า มาร์เก็ต ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนลดลงจากปกติ ในช่วงที่ซิเคด้า มาร์เก็ตเปิด วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ นักท่องเทียวชาวจีนลดลง  85% นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวโดยรวมลดลง  50%  เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และต้องปิดดำเนินการชั่วคราว ส่งผลให้ขาดรายได้ ธนาคารกรุงไทยเป็นที่แรก ซึ่งให้ความช่วยเหลือ โดยพักชำระเงินต้นนาน 12 เดือน และให้ Soft Loan มาเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ทำให้มั่นใจว่า จะสามารถรับมือและผ่านวิกฤตินี้ไปได้นายณัฐพงษ์ ชูรัตน์ ผู้บริหารบริษัท Impex Marine ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศ ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตจตุจักร สาขาอ.ต.ก. กล่าวว่า  วิกฤติที่เกิดขึ้นครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยวเดินทางหยุดนิ่ง โดยส่งผลกระทบให้รายได้บริษัทหายไปทันทีกว่า 50 %ซึ่งผู้บริหารได้คาดการณ์ไว้ว่า การทำธุรกิจด้านเดียวอาจมีความเสี่ยง จึงได้หาพันธมิตรทางธุรกิจในแถบภาคพื้น South East Asia ซึ่งพอช่วยประคองธุรกิจ ประกอบกับการมีวินัยทางการเงิน ทีมงานที่ดีและทำตามแผนงานอย่างมีวินัย ทำให้สามารถรับมือได้ ธนาคารกรุงไทยได้ช่วยดูแลการลดต้นทุน พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนทันที บริษัทจะนำความช่วยเหลือของกรุงไทย ไปสานต่ออนาคตของบริษัท มั่นใจจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้

สำหรับ 5 มาตรการที่ธนาคารกรุงไทยดูแลลูกค้า ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 ลูกค้าสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ และลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 4 เดือน ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 4 เดือน มาตรการที่ 2 ลูกค้าบุคคลและลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 6 เดือน ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 6 เดือน


 
มาตรการที่ 3 ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือนอัตโนมัติ มาตรการที่ 4 ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง พักชำระหนี้เงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) สูงสุด12 เดือน ขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ สูงสุด 6 เดือน

มาตรการที่ 5 ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท สนับสนุนสินเชื่อ Soft Loan วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ทั้งนี้ ลูกค้าธนาคารกรุงไทยขอรับความช่วยเหลือในมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการได้ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ krungthai.com/covid19 และ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น