อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

กสิกรไทยเสิร์ฟเทอมฟันด์จับลูกค้ารายใหญ่ ชูผลตอบแทน1.3%  

บลจ.กสิกรไทยเสิร์ฟกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MP  ชูผลตอบแทน 1.3% ต่อปี เปิดเสนอขายครั้งแรก 2 - 8 มิ.ย.นี้  รับมือดอกเบี้ยต่ำ-ตลาดผันผวนสูง จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.33 น.


นายนาวิน อินทรสมบัติ  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย  เปิดเผยว่า  ได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MP  (KFF6MP-AI) เป็นกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund) ประมาณ 6 เดือน และมีการลงทุนแบบกระจุกตัวเหมาะกับผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้นไม่เหมาะกับรายย่อย  โดยผลตอบแทน 1.3% ต่อปี  ซึ่งมีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 2 – 8 มิ.ย.นี้

สำหรับตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนล้วนเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งที่ผ่านมากองทุน Term Fund ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.กสิกรไทย ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ (Default) ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงวางใจได้ว่าเงินลงทุนจะได้รับการบริหารจัดการอย่างดีจากผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ 

ทั้งนี้คาดว่ากองทุนจะเข้าลงทุนในเงินฝาก Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และเงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย) รวมถึงเงินฝาก Doha Bank, เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, เงินฝาก AI Khalij Commercial Bank และเงินฝาก Qatar National Bank (ประเทศกาตาร์) โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศจีนสามารถควบคุมได้ดีและคลี่คลายแล้ว โดยทางรัฐบาลได้ออกมาตรการอัดฉีดทั้งทางการเงินและการคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสภาพคล่องในระบบ  ขณะที่ยังมีปัจจัยกดดันอุปสงค์จากภายนอก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่กลับมามีประเด็นความขัดแย้งกันอีกครั้ง รวมถึงแนวโน้มผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดที่พุ่งขึ้นในสหรัฐฯ อาจส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้โดยเร็ว ธนาคารกลางของประเทศแกนหลักต่างยังส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่ใกล้ศูนย์ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาด และมาตรการการเงินการคลังที่ออกมาจะช่วยลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้น ในภาวะที่ตลาดยังมีความผันผวนอยู่ค่อนข้างสูง กองทุน Term Fund จึงตอบโจทย์ผู้ลงทุนในเวลานี้เพื่อเป็นการพักเงินลงทุนในระยะสั้น และรอจังหวะเข้าลงทุนในกองทุนประเภทอื่นต่อไป  ส่วนผู้ที่รอจังหวะเข้าลงทุนในกองทุนประเภทอื่นยังคงต้องติดตามประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯและจีนที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น

"ผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน KFF6MP-AI นอกจากจะเป็นผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง แล้ว ยังต้องมีลักษณะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยสามารถเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 1ล้นบาทผ่านธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น ไม่สามารถลงทุนผ่านช่องทางดิจิตอลได้" 

ทั้งนี้เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22