อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 กันยายน 2563

"การบินไทย" แจง เหตุผิดนัดชำระหุ้นกู้

“การบินไทย” แจง เหตุผิดนัดหุ้นกู้ เผยบริษัทอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการจึงอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.13 น.


รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 263 แล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิดนัด ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออก

โดยบริษัทกำนดดังนี้ สำหรับหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2564หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด
 (มหาชน) ครั้งที่ 2/5262 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่2/2562 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2577 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือมายังบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยขอให้บริษัทฯ ชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดทันที ซึ่งทำให้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวถึงกำหนดชำระทันที แต่เนื่องจากบริษัทฯ กำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทฯ อยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ซึ่งการไม่ชำระหนี้เงินดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัด ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้เช่นกัน นอกจากนี้การไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ขวข้อง ยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นๆ ด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 32