อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

"พาณิชย์ลำพูน"จัดกิจกรรมขายสำไยที่หาดใหญ่ช่วยเกษตรกร

“พาณิชย์จังหวัดลำพูน” โชว์ผลจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคลำไย ที่หาดใหญ่ ขายได้กว่า 140 ตัน มูลค่าเฉียด 10 ล้านบาท เป็นปลื้มช่วยเกษตรกรเร่งระบายผลผลิตช่วงออกสู่ตลาดมาก เตรียมลุยต่อประสานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รับลำไยไปช่วยขาย   พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 12.23 น.

นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ระหว่างวันยที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค. 63 ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคลำไย จ.ลำพูน ปี 63  ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ชั้น3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถกระตุ้นให้มีการบริโภคลำไยของจ.ลำพูนได้เพิ่มขึ้น และทำให้ลำไยลำพูนเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค โดยสามารถจำหน่ายลำไยสด ลำไยอบแห้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย ได้กว่า 140 ตัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 9.9 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยระบายผลผลิตลำไยให้กับเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และช่วยผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น
 
 สำหรับรายละเอียดการจัดงาน แยกเป็นการจำหน่ายลำไยสด ลำไยอบแห้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย ประมาณ 13,000 กก. มูลค่า ประมาณ 500,000 บาท และการจัดการเจรจาธุรกิจการค้าและทำเอ็มโอยูระหว่างผู้ประกอบการ จ.สงขลากับผู้ประกอบการ จ.ลำพูน จำนวน 4 คู่ ได้แก่ คุณพรพรรณ รุณรงค์ ผู้ประกอบการในตลาดพงษ์เจริญ จ.สงขลา กับ บริษัท ฟูจิสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด จ.ลำพูนจำนวน 100 ตัน มูลค่า 3 ล้านบาท,  คุณชีวนันต์ ชีทรัพย์เจริญ ประธาน MOC Biz Club จ.สงขลา กับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืช ผัก สมุนไพรและผลไม้ จ.ลำพูน จำนวน 20 ตัน มูลค่าประมาณ 700,000 บาท,  บริษัท กฤษณาปราโมทย์ จำกัด จ.สงขลา กับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พืช ผัก สมุนไพรและผลไม้ จ.ลำพูน จำนวน 20 ตัน มูลค่า 700,000 บาท และลำไยแปรรูปอบแห้ง (เนื้อสีทอง) ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง กับ ผู้ประกอบการส่งออกมาเลเซีย จำนวน 20,000 กก. มูลค่า 5 ล้านบาท เริ่มส่งมอบตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.63 เป็นต้นไป
 
“สำนักงานฯ มีแผนที่จะช่วยระบายผลผลิตลำไยให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประสานไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำผลผลิตลำไยไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และสามารถช่วยระบายผลผลิตลำไยในช่วงที่ออกสู่ตลาด และช่วยแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำได้”
 
ทั้งนี้ จ.ลำพูน เป็นแหล่งผลิตลำไยที่สำคัญของประเทศไทย โดยลำไยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำรายได้หลักให้เกษตรกรชาว จ.ลำพูน เนื่องจากลำไยมีอัตราการเจริญเติบโตและส่วนครองตลาดมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันตลาดการค้าลำไยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ได้สร้างผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ต่อการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอย่างมาก และขณะนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย สำนักงานฯ จึงได้เข้าไปช่วยเหลือ ทั้งการประสานเปิดจุดรับซื้อลำไย และช่วยระบายผลผลิตลำไยกระจายออกนอกพื้นที่
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น