อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

สรรพากรเตือน2ล้านคน รีบยื่นเสียภาษีภายใน31ส.ค.นี้  

กรมสรรพากร เตือนคนยังไม่ได้ยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 อีกกว่า 2 ล้านราย ให้รีบยื่นด่วนใน 31 ส.ค.63 แนะยื่น ผ่านทางอินเทอร์เน็ต สะดวก ได้เงินคืนเร็ว    เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 16.26 น.


นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขอแจ้งให้ผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 แต่ยังไม่มายื่นภาษีอีกกว่า 2 ล้านราย ให้รีบมายื่นแบบแสดงภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้  หลังจากมาตรการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อลดผลกระทบโควิดจะสิ้นสุดแล้วในสิ้นเดือน  ปัจจุบันจากข้อมูลจำนวนผู้ยื่นแบบในปีภาษี 62 ตั้งแต่วันที่  1 ม.ค.-2 ส.ค.63 มีผู้ยื่นแบบแล้ว รวมกว่า 9.57 ล้านราย แต่ยังไม่มีบางส่วนที่ยังไม่ได้ยื่น ดังนั้นกรมจึงแนะนำให้ยื่นแบบฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือจะยื่นผ่าน แอพพลิเคชัน RD Smart Tax  ทางโทรศัพท์มือถือ เพราะจะช่วยประหยัดเวลาการยื่นแบบฯ และได้รับคืนภาษีเร็วขึ้น เข้ากับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่   

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า  ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนต่างๆ เช่น เงินบริจาค  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เบี้ยประกันสุขภาพ ได้ง่ายๆ ผ่านระบบ My Tax Account ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร. 1161 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25