อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

จับตาถกครม.วันนี้ เคาะ'แจกเงินบัตรคนจน-คนละครึ่ง'

ครม.เตรียมพิจารณาข้อเสนอกระทรวงการคลัง 2 มาตรการ กระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ วงเงิน 5.1 หมื่นล. ทั้งใส่บัตรคนจน 500 บาท 3 เดือน และแจกเงินคนละครึ่ง 3,000 บาท อังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.04 น.


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 ก.ย.นี้ ที่ประชุมจะมีการพิจารณาข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหลายเรื่อง โดยกระทรวงการคลังเตรียมเสนอ 2 มาตรการ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศวงเงินรวมกว่า 5.1 หมื่นล้านบาท คือ 1. การสนับสนุนวงเงินลงไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกคนละ 500 บาทต่อเดือน  เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.63 ครอบคลุม 14 ล้านคน วงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท และ 2.โครงการคนละครึ่ง โดยสนับสนุนเงิน 3,000 บาท ให้ประชาชนได้ไปซื้อสินค้า โดยกำหนดไว้ 10 ล้านคน วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท

ขณะที่กระทรวงพลังงาน เสนอการขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2522/16 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข เอส1 และเสนอของบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 ขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาอุตสาหกรรม ที่จังหวัดยะลา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    76%
  • ไม่เห็นด้วย
    24%