อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

รมว.พลังงานสั่งกฟผ. ลดต้นทุน-พัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า

สุพัฒนพงษ์ สั่งกฟผ.ลดต้นทุนผลิตไฟผ่านอายุโรงไฟฟ้าที่สั้นตามเทคโนโลยี พัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า รุกตลาดเพื่อนบ้าน พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 17.41 น.


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงการมอบนโยบายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายหลังร่วมประชุมกับคณะกรรมการกฟผ. และผู้บริหาร ว่า ได้มอบหมายให้ กฟผ. เร่งศึกษาและพัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน และเร่งเจรจาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา เมียนมา และมาเลเซีย เพื่อเดินหน้ารุกตลาดซื้อขายไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงแนะให้พิจารณาลดค่าเสื่อมและอายุโรงไฟฟ้าจาก 25-30 ปี ให้มีระยะเวลาที่สั้นลงเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า พร้อมทั้งให้ กฟผ. ส่งเสริมเทคโนโลยีกระบวนการผลิตไฟฟ้าและการดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนตามความตกลงปารีส
             
นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับแผนการพัฒนาบุคลากร ควรสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการอบรมทักษะและเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและเฟ้นหาธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความคล่องตัว มีเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าที่ทันสมัยน่าสนใจสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้เลยแทนการเริ่มต้นพัฒนาใหม่ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) กล่าวว่า แนวทางลดสำรองไฟฟ้าที่สูงถึง 37-40% นั้น กระทรวงพลังงาน จะพิจารณาแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบ โดยจะคำนึงถึงการนำไปสู่การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนของประเทศ ซึ่งมีแนวทางในการพิจารณาปลดโรงไฟฟ้าเก่าที่มีประสิทธิภาพต่ำออกจากระบบ เพื่อให้สามารถสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างเต็มที่ รวมถึง จะดำเนินการให้โรงไฟฟ้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (พีพีเอ) มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (ซีโอดี) ชัดเจนแล้ว ให้สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบตามเวลา ที่กำหนดไว้แล้วในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (พีดีพี) ซึ่งจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศแล้ว และยังช่วยลดต้นทุนของประเทศโดยรวม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%