อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

'ศักดิ์สยามลิสซิ่ง'รุกขยายสาขา เพิ่มช่องทางชาวบ้านเข้าถึงเงินกู้

ศักดิ์สยามลิสซิ่งรุกหนัก ปักธง 3 ปีสินเชื่อโต 2 เท่า เปิดสาขา 200 แห่งต่อปีเพิ่มช่องชาวบ้านเข้าถึงแหล่งเงิน พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.36 น.


นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง เปิดเผยว่า แผนธุรกิจใน 3 ปีข้างหน้าตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อเติบโตอย่างน้อยปีละ 25% โดยในอีก 3 ปีข้างหน้าทุกอย่างในบริษัทจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ทั้งในด้านสาขา และยอดลูกหนี้ที่จะเพิ่ม 2 เท่าตัว ซึ่งถ้าหากเศรษฐกิจดี บรรยากาศลงทุนดีกว่านี้ อาจจะเติบโตตามเป้าได้เร็วกว่านี้ และมีแผนขยายเปิดสาขาในพื้นที่ที่ลูกค้ายังเข้าไม่ถึง โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มสาขาเป็น 1,119 สาขาภายในปี 66 หรืออย่างน้อยปีละ 200 สาขาต่อปี จากปัจจุบันบริษัทมีสาขาแล้ว 519 สาขาใน 38 จังหวัด ดังนั้นจะมีอีก 39 จังหวัดที่ยังเข้าไม่ถึง

ทั้งนี้การดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีอัตราการเติบโตของรายได้จากดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและบริการ เฉลี่ย 31.6% ต่อปี สอดคล้องกับการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อในช่วงเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 33.5% โดยสิ้นเดือนมิ.ย.63 มีพอร์ตสินเชื่อรวม 6,067 ล้านบาท จากจำนวนสัญญา 2.3 แสนสัญญา แบ่งเป็นลูกหนี้ที่มีหลักประกัน 88% และลูกหนี้ไม่มีหลักประกัน 12% ของพอร์ตสินเชื่อรวมขณะที่หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล)อยู่ที่ 3.3% ซึ่งเคยสูงสุดถึง 3.5% จาก 1.5-2% ช่วงก่อนโควิด-19 เนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่าง ๆ ทำให้ประชาชนค้าขายไม่ได้ และบริษัทส่งเจ้าหน้าที่ตามเก็บหนี้ได้ยาก ส่งผลให้เอ็นพีแอลจึงสูงผิดปกติในช่วงเวลานั้น แต่เชื่อมั่นว่าในอนาคตเอ็นพีแอลจะกลับมาเป็นปกติได้

“เน้นให้มีสาขาอยู่ครอบคลุมอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่และเพิ่มจำนวนสาขาในพื้นที่เดิมให้เข้าถึงระดับชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการสินเชื่อที่มีมาตรฐานและความเป็นธรรมได้ง่ายขึ้น รองรับความต้องการของสินเชื่อที่มีโอกาสเติบโตอีกมาก”

นอกจากนี้บริษัทฯได้มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่รัดกุมโดยยังนำเทคโนโลยีมาใช้ตั้งแต่การเสนอสินเชื่อ พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จัดทำสัญญา รับชำระหนี้ บริหารหนี้สูญ และการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึก ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าและเข้าใจความต้องการสินเชื่อของลูกค้าได้มากขึ้น และจะเพิ่มโมบายแอพพลิเคชั่น เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการนายพูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ของศักดิ์สยามลิสซิ่ง แบ่งเป็น 4 ประเภท ทั้งสินเชื่อทะเบียนรถ สำหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลทั่วไปและเกษตรกร ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล กระบะ รถตู้ รถบรรทุกและรถใช้เพื่อการเกษตร คิดดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 24% ต่อปีแบบลดต้นลดดอก สินเชื่อบุคคล ให้บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัท ไม่ต้องใช้หลักประกัน ขอสินเชื่อด้สูงสุด 1 แสนบาทต่อราย คิดดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปีแบบลดต้นลดดอก

สำหรับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์) เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เช่น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ทำงานอาชีพอิสระ หรือผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย คิดดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 33% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก และสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อรถแลกเงิน สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ หรือต้องการนำรถยนต์มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยกำหนดเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 60 เดือน ด้วยวงเงินสูงสุดของรถยนต์ไม่เกิน 3.5 แสนบาท และวงเงินสูงสุดของรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 70,000 บาท

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17