อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

รับมือฝุ่นพิษบุกกรุง พาณิชย์ชูนวัตกรรมเครื่องประดับฟอกอากาศ

รับมือ PM2.5 บุกกรุง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดตัวเครื่องประดับฟอกฝุ่น 6 คอลเลกชั่น ชูนวัตกรรมป้องกันฝุ่นพิษได้ พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 16.35 น.

 
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวย รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและนักออกแบบ เปิดตัวเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ 6 คอลเลกชั่น โดยนำเครื่องกำจัดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 มาใส่ ทำงานคล้ายเครื่องฟอกอากาศดักจับฝุ่น ซึ่งมีความปลอดภัย ใช้งานได้จริง

“เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับด้วยนวัตกรรม ที่มีการนำงานนวัตกรรม และงานวิจัยมาใช้ต่อยอดในการผลิต โดยสามารถผลิตเครื่องประดับต้นแบบออกมาได้จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ YOLD COLLECTION, Water Harmony I, Mokume Gane Pendant Air Purifier “Pure Drop”, Water Harmony II, WINGS OF LIFE และ AIR PURIFIER JEWELRY โดยมั่นใจว่าจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการใช้เครื่องประดับมากกว่าความสวยงาม 

นายสุเมธ กล่าวว่า  เครื่องประดับเพื่อสุขภาพต้นแบบที่เกิดขึ้น เป็นผลงานของจากความร่วมมือระหว่างจีไอทีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนักออกแบบ ที่ได้นำงานนวัตกรรมป้องกันฝุ่น พีเอ็ม 2.5 มาใช้เป็นองค์กรประกอบในการทำเครื่องประดับ เพราะเล็งเห็นว่าประชาชนในหลายประเทศทั่วโลก มีปัญหาด้านสุขภาพ และไทยเองก็เผชิญกับปัญหามลภาวะจากฝุ่น พีเอ็ม 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องประดับที่ใช้ในการป้องกันฝุ่นขึ้นมา

“เครื่องประดับป้องกันฝุ่นนี้ ได้นำเทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่องกำจัดฝุ่น พีเอ็ม  2.5 มาใช้เป็นองค์ประกอบของเครื่องประดับ มีหลักการทำงานคล้ายเครื่องฟอกอากาศ เพื่อดักจับอนุภาคของฝุ่น พีเอ็ม 2.5 ทำให้อนุภาคฝุ่นเป็นกลางหล่นลงสู่พื้น คงเหลือแต่อากาศที่สะอาดปราศจากฝุ่นควันกลับสู่ธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้”
  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14