อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

ปรับแบบสะพานข้ามทะเลสาบสงขลางบเพิ่มเป็น 4 พันล้าน

ปรับแบบสะพานข้ามทะเลสาบสงขลางบเพิ่มเป็น 4 พันล้าน ยกสูงขึ้นให้เรือลอดผ่านสะดวก ลดตอม่อลงน้ำ สรุปเส้นทาง 7 กม. ลัดเชื่อมพัทลุงแค่ 10-15 นาที 2 จังหวัดเชียร์พรึ่บ แต่ห่วงกระทบรังนกนางแอ่น ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 12.16 น.


นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า การนำคณะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์จ.สงขลา-ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง จากประชาชนรวม 7 ตำบล 5 อำเภอ ประกอบด้วย ต.เกาะใหญ่ ต.เชิงแส ต.กระแสสินธุ์ ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา และพื้นที่ ต.จองถนน ต.เขาชัยสน ต.หานโพธิ์ อ. เขาชัยสน อ.โคกม่วง อ.ควนขนุน และ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 11-12 ต.ค.ที่ผ่านมา

ผลการจัดประชุมทั้ง 2 วันพบว่า ประชาชน 2 พื้นที่ ทั้ง จ.สงขลา และ จ.พัทลุง ส่วนใหญ่เห็นด้วยอยากให้เร่งโครงการเพราะรอคอยมากว่า 10 ปี หากแล้วเสร็จจะช่วยให้การเดินทางสะดวก รวดเร็วร่นระยะทางจาก จ.สงขลาไปพัทลุงเดิม 90 กม. เหลือประมาณ 6-7 กม. และลดเวลาเดินทางราว 2 ชม. เหลือเพียง 10-15 นาทีเท่านั้น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบพื้นที่ทะเลสาบสงขลาทั้งแบบเชิงธรรรมชาติและประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามประชาชนบางส่วนยังมีข้อกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพราะพื้นที่โครงการอยู่ใกล้เกาะสี่ที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นจำนวนมาก ซึ่ง ทช. และที่ปรึกษาตระหนักถึงข้อกังวลของประชาชนอยู่แล้ว จะหามาตรการลดผลกระทบให้มากที่สุด จะนำความคิดเห็นไปปรับปรุงผลการศึกษาให้สมบูรณ์ที่สุดโครงการใช้เวลาศึกษาตั้งแต่ เม.ย.63- พ.ค.64 ด้วยงบศึกษา 27 ล้านบาทเมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จจะนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป ขณะเดียวกันจะเร่งรัดโครงการโดยของบประมาณปี 65 วงเงินเบื้องต้นประมาณ 4,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เปิดบริการปี 68 คาดการณ์ปริมาณจราจรที่เปิดใช้งานปีแรก 15,000 คันต่อวัน แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะสะพานเชื่อมทางหลวงทั้ง 2 จังหวัดได้แก่ จ.สงขลา เชื่อม ทล. 408 สายนครศรีธรรมราช-ด่านประกอบ และ จ.พัทลุง เชื่อม ทล.4 (เพชรเกษม) ทำให้เดินทางสะดวกขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการเป็นสะพานก่อสร้างใหม่ ข้ามทะเลสาบสงขลาขนาด 2 ช่องไปกลับ ไหล่ทางกว้างประมาณ 3 เมตร พร้อมถนนเชื่อมต่อถนนรอบทะเลสาบสงขลา จุดเริ่มต้นจากทางหลวงชนบท พท.4004 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ที่ประมาณ กม.3+000 แนวพื้นที่ศึกษามุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือข้ามทะเลสาบสงขลา บรรจบถนน อบจ.สงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ รายงานข่าวแจ้งว่า เดิม ทช. ประมาณค่าก่อสร้างไว้ที่ 3,000 ล้านบาท สาเหตุที่วงเงินเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท จาก 3 สาเหตุคือแบบร่างผลการศึกษาล่าสุดพบว่าระยะทางเพิ่มจาก 6 กม. เป็น 7 กม. ต้องปรับแบบโครงสร้างช่วงข้ามทะเลสาบให้สูงขึ้นรองรับเรือลอดใต้สะพานและต้องปรับลดตอม่อลงทะเลสาบเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

บอกต่อ : 11