อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

ม.ทักษิณคว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด"GHB Creative Innovation"

ธอส. ประกาศผลรางวัลโครงการ GHB Creative Innovation Contest นักศึกษาจาก ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ   ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 12.44 น.


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ประกาศผลรางวัล “โครงการ GHB Creative Innovation Contest” โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในหัวข้อ “นวัตกรรมแบบไหน ที่ทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น” โดยมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนถึง 108 ผลงาน สำหรับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร เป็นผลงาน GHB Gift House  จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยได้นำเสนอให้จัดทำแอพ เรื่องการออมเงินเพื่อลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 20 ปี จูงใจผู้ออมด้วยดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถนำเงินออมมาวางเป็นเงินดาวน์บ้านได้

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ผลงาน GHB Home Loan Planner จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนำเสนอให้มีการพัฒนาบริการใหม่ในแอพ เพื่อช่วยให้ลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยและฟรีแลนซ์ที่ต้องการมีบ้านสามารถวางแผนทางการเงินอย่างมีระบบ  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผลงาน GHB one for Gen Y โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยพัฒนาแอพ  เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีบ้าน ให้สามารถยื่นเอกสารการกู้แบบออนไลน์  พร้อมกับมีบริการค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้างหรือโครงการที่อยู่อาศัย 

สำหรับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วยผลงานออมเพื่อบ้าน โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานแอพ GHB Repay You โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา, ผลงาน GHB Kiosk โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ผลงานตู้เทคโนโลยี โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ผลงานบ้านในฝันอยู่ไม่ไกลแค่ปลายนิ้ว โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ผลงานแอพ  GHB SMART SAVER โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผลงาน SAVING UP FOR HOME ออมความฝันสร้างความจริง โดยนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9