อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 9 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 9 มีนาคม 2564

รัฐเตรียมประกาศมาตรฐานท่องเที่ยวใหม่หลังโควิด

กรมการท่องเที่ยว ปรับ 5 มาตรฐานรับท่องเที่ยวยุคหลังโควิด เตรียมพร้อมประกาศ เชื่อช่วยธุรกิจท่องเที่ยวแข่งขันได้ ลดต้นทุน คนไปใช้ได้มั่นใจ เสริมภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยดีขึ้น  จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 12.39 น.


นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมเร่งออกประกาศมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยครั้งใหม่ ซึ่งปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถปรับตัวเข้ากับการท่องเที่ยววิถีใหม่ โดยมาตรฐานการท่องเที่ยวใหม่นี้ จะช่วยให้พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งระบบ ช่วยลดต้นทุน และทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจมากขึ้น  

“กรมฯ ได้เสนอให้คณะกรรมนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จากนี้ไปจะไปเร่งประกาศมาตรฐานออกมาให้มีผลบังคับใช้ ซึ่งมาตรการที่ออกมาจะทำให้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น เพราะบางมาตรฐานก็มีเก่ามากแล้ว ไม่มีคนใช้แล้ว หรือคนรุ่นใหม่ไม่ใช้กันแล้ว ก็ต้องปรับปรุงใหม่ ซึ่งที่ผ่านกรมฯ ได้จัดทำประชาพิจารณ์ไปเสร็จสิ้น และคณะกรรมการก็เห็นชอบเรียบร้อย พร้อมทั้งปรับปรุงระยะเวลาการรับรองโดยยืดเวลาให้จากเดิม 2 ปีเป็น 3 ปี เพื่อลดภาระให้ผู้ประกอบธุรกิจด้วย”

สำหรับปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานการท่องเที่ยวทั้งหมด 56 มาตรฐาน โดยมาตรฐานใหม่ที่มีการปรับปรุงประกอบด้วย 5 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงแรม, มาตรฐานที่พักแบบพำนักระยะยาว, มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการเที่ยว, มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว และมาตรฐานสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวประเภทสินค้าอัญมณี ซึ่งแต่ละมาตรฐานจำเป็นต้องปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสโควิด เพราะเดิมไม่มีการนำเรื่องของโรคระบาดเข้ามาบรรจุเอาไว้ 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น