อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 9 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 9 มีนาคม 2564

คุมเข้มทุกโครงการ "ทางหลวงชนบท" ปลอดโควิด

กรมทางหลวงชนบท คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อเนื่องทุกพื้นที่โครงการสร้างถนน-สร้างลอด และสำนักงาน พร้อมติดตามจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.58 น.


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ต่อเนื่อง โดยกำชับหัวหน้างาน หัวหน้าโครงการ ให้ทำการตรวจเข้มบุคลากร ลูกน้อง เจ้าหน้าที่ คนงาน ก่อนออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือ ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน ซึ่งมีการปฏิบัติตามแนวทางอย่างเข้มงวดไปแล้วหลายพื้นที่โครงการ  

อาทิ โครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่, โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097-ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จ.นครปฐม รวมทั้งบริเวณถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304-บ้านคลองผักขม อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และ ถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3007 ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305-บ้านคลอง 33 อ.องครักษ์ จ.นครนายก ทั้งนี้ ทช.คงมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น โดยเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ต่อเนื่อง พร้อมกำหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทางหลวงชนบท ปฏิบัติงานในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal และดำเนินการคัดกรอง ผู้มาติดต่อราชการ ก่อนเข้าสำนักงานอย่างเข้มงวด ตามข้อสั่งการของนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดี ทช. ให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คงมาตรการดำเนินงานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น โดยให้ปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home เพื่อลดความเสี่ยง  

นอกจากนี้ให้ปฏิบัติตัวด้วยการทำความสะอาดล้างมือเป็นประจํา เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ รวมทั้งให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้มีการทบทวนในด้านการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน และในการจัดการประชุม พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังตามสถานการณ์ รวมทั้งปฏิบัติงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น