อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 9 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 9 มีนาคม 2564

เช็กตรงนี้จบ!ใครได้-ไม่ได้เงิน'เราชนะ'7,000บาท

หลังครม.ไฟเขียว จ่ายเงินเยียวยา "เราชนะ" ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หลายคนอาจฟังแล้วยังงงๆ ว่าสรุปใครได้ ใครไม่ได้ ได้เท่าไหร่ ยังไง เช็กตรงนี้ที่เดียวจบเลย อังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 19.15 น.


หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ม.ค. อนุมัติเงินเยียวยา ‘เราชนะ’ เดือนละ 3,500 บาท นาน 2 เดือน หรือรวมแล้ว 7,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่  www.เราชนะ.com  นั้น
มาดูกันชัดๆ อีกครั้งว่าใครได้สิทธิรับเงิน “เราชนะ” กันบ้าง
1.กลุ่มผู้ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-กลุ่มผู้ถือบัตรคนจน 10,127,587 คน (ที่มีรายได้กว่า 30,000 บาทต่อปี จากที่ได้รับเงินในบัตร 200 บาทต่อเดือน) จะได้รับเงินรวม คนละ 3,300 บาท
-กลุ่มบัตรคนจน 3,610,436 คน (ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000 - 100,000 บาทต่อปี จากที่ได้รับเงินในบัตร 300 บาทต่อเดือน) จะได้รับเงินรวม คนละ 3,200 บาท
## จะได้รับเงินติดต่อกัน 2 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียน

2.กลุ่มคนละครึ่ง / เราเที่ยวด้วยกัน สำเร็จแล้ว และผ่านการยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 27 ม.ค.64 และกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล 1,736,197 คน คนละ 3,500 บาทต่อเดือน
แต่ต้องคัดกรองคุณสมบัติ ดังนี้
-ไม่เป็นราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
-ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
-ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33
-มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)
-มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562
ส่งข้อความให้กดรับสิทธิ : ไม่ต้องลงทะเบียน
3.คนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบ ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 ม.ค.64
## ทั้งนี้ ไม่สามารถเบิกเงินสดได้ โดยต้องนำไปใช้ผ่านระบบเพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม อาหาร และบริการอื่นๆ
 
ส่วนคนที่อดได้รับสิทธิแน่ๆ
1.ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
2.ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
3.ข้าราชการการเมือง เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น