อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

วิ่งฉิว!! 4 เลน สายศรีษะเกษ-อุบลฯ บูมขนส่งอีสานใต้เชื่อมด่านช่องเม็ก

เสร็จแล้ว!! 4 เลน ทล.24 สายแยกบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ-อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 22.93 กม. วงเงิน 600 กว่าล้านบาท เพิ่มศักยภาพคมนาคมขนส่งอีสานใต้ เชื่อมด่านพรมแดนช่องเม็ก หนุนการค้าไทย-อินโดจีน  พุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.18 น.


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกบ้านจาน-อ.เดชอุดม ตอน 2 ระหว่าง กม.352+310-364+760 และ กม.364+498-374+860 ระยะทางรวม 22.93 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 600,774,900 บาท โดยโครงการนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ และ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี แล้วเสร็จ เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลักสู่อีสานใต้เชื่อมต่อเส้นทางการค้าภูมิภาคอินโดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับทางหลวงหมายเลข 24 สายแยกบ้านจาน-อ.เดชอุดม แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน แต่เดิมเป็นทางลาดยางขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ เนื่องจากมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น ทล. จึงได้บูรณะปรับปรุงตลอดมา โดยก่อนหน้านี้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ตอนที่ 1 ระยะทาง 21.53 กม. แล้วเสร็จและปัจจุบันได้ดำเนินการขยายทางหลวงสายนี้ในช่วงตอนที่ 2 ดังกล่าว เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร มีเกาะกลางแบบร่อง จุดกลับรถจำนวน 10 แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่ จ.ศรีษะเกษ จำนวน 5 แห่ง และ จ.อุบลราชธานี 5 แห่ง พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 2 แห่งใน จ.อุบลราชธานี รวมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  
 
อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ ด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของอีสานใต้ ผ่านด่านพรมแดนช่องเม็ก เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนและเอเชียอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    81%
  • ไม่เห็นด้วย
    19%

ความคิดเห็น