อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ไออาร์พีซีตั้งห้องแล็บตรวจหน้ากากรายแรกของไทย

ไออาร์พีซีกระโดดลงอุตฯการแพทย์ ตั้งห้องแล็บกลางตรวจสอบหน้ากากอนามัย ชุดกาวน์ครบวงจรรายแรกของไทย   อังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 17.30 น.


นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามในสัญญาร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากเอ็น 95 และชุดกาวน์ เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ลดการพึ่งพาการนำเข้าและเพิ่มเสถียรภาพด้านสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จกลางปี 64

“ธุรกิจสุขภาพ และการแพทย์ เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจใหม่ที่ไออาร์พีซี ให้ความสำคัญ และเห็นโอกาสในการเติบโตเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปลายน้ำ ให้เข้าใกล้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นได้ นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งมาสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม่และสอดรับกับเศรษฐกิจเชิงสุขภาพที่มีแนวโน้มการเติบโตรวดเร็ว ความร่วมมือนี้ เป็นการนำความรู้ความเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจและการตลาด ผนวกกับศักยภาพการวิจัยทางด้านการแพทย์เข้ามาใช้ร่วมกัน”  

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ เป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้ไออาร์พีซี เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางการแพทย์อย่างเต็มตัว ขณะเดียวกันเป็นการตอบแทนสังคมในการร่วมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขให้ไทย ต่อยอดความร่วมมือในกลุ่ม ปตท.ระหว่างไออาร์พีซี กับบมจ.ปตท. การศึกษาการลงทุนผลิตผืนผ้าเมลต์โบลน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สาธารณสุข เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากเอ็น 95

นายสุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวว่า ความร่วมมือการสร้างห้องปฏิบัติการกลางสำหรับให้บริการตรวจสอบหน้ากากอนามัย หน้ากากเอ็น 95 และชุดกาวน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ ไออาร์พีซี เป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศ ช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น