อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

เร่งปรับปรุงท่าเรือ "สุราษฎร์ฯ" 2 แห่งปี 65 ยลโฉมใหม่

กรมเจ้าท่า ลุยปรับปรุงท่าเทียบเรือท้องศาลา-ท่าเทียบเรือหาดริ้น อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี คาดเสร็จปี 65 บูมเที่ยวปีละหลายคน เชื่อมต่อศูนย์กลางหมู่เกาะธรรมชาติขึ้นชื่อ เพิ่มศักยภาพท่าเรือให้ได้มาตรฐาน-ปลอดภัย   อังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 19.55 น.


นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนาส่งเสริมการคมนาคมทางน้ำให้ได้รับความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือจึงเป็นไปตามภารกิจของกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ สอดคล้องนโยบายรัฐบาล ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากท่าเรือเป็นประตูที่เชื่อมโยงการคมนาคมทางน้ำและทางบก

ซึ่งปัจจุบันท่าเทียบเรือ 2 แห่ง คือ 1.ท่าเทียบเรือท้องศาลา และ 2.ท่าเทียบเรือหาดริ้น พื้นที่ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี มีโครงสร้างชำรุดและเสียหายไปตามเวลา จำเป็นต้องปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้โดยสารทางเรือ ยกระดับมาตรฐานท่าเรือให้สูงขึ้น โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบควบคุมความปลอดภัยทั้งเรือและผู้โดยสารภายในท่าเรือ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่เรือและผู้โดยสารที่มาใช้ท่าเทียบเรือดังนั้นกรมเจ้าท่าได้ว่าจ้าง บริษัท พร้อมมิตร เอส เอ เอฟ ที จำกัด เพื่อปรังปรุงท่าเทียบเรือ 2 แห่ง เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.63-5 ธ.ค.65 รวมระยะเวลา 900 วัน ซึ่งการปรับปรุงท่าเทียบเรือท้องศาลาจะปรับปรุงคานคอนกรีต ให้มีความคงทนและแข็งแรงเพิ่มขึ้น รองรับการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่อมแซมหลักกันกระแทกเรือ ติดตั้งเสาไฟ High Mast ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน ปรับระบบรอก Ramp 

และทางขึ้นลงท่าเรือปรับระบบไฮดรอลิก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายได้สะดวกยิ่งขึ้น ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ให้มีความสวยงามมากขึ้น และสร้างอาคารพักคอย 1 อาคารพักคอย 2 ไว้สำหรับรองรับผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีระบบห้องควบคุมความปลอดภัย ได้แก่ ควบคุมระบบน้ำประปา และระบบไฟฟ้าแสงสว่างนายวิทยา กล่าวต่อว่า ส่วนท่าเทียบเรือหาดริ้น จะทำการรื้อถอนโครงสร้างเพื่อสร้างท่าเรือขึ้นใหม่ ให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน เสริมยางกันกระแทก รางระบายน้ำ หลักผูกเรือ เพื่อลดความเสียหาย สร้างอาคารพักคอยและห้องน้ำ เพื่อรองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าเรือ รวมทั้งสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ จำนวน 3 โป๊ะ และโป๊ะคอนกรีตกันคลื่น จำนวน 3 ชุด เพื่อรองรับการขนส่งทางน้ำเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามเมื่อปรับปรุงท่าเรือทั้ง 2 แห่งแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยท่าเทียบเรือให้มีความทันสมัย มีอาคารพักคอย มีทางขึ้นลงท่าเรือปรับระบบไฮดรอลิก และทางเดิน Walk Way อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ สนับสนุนและส่งเสริมระบบขนส่งพาณิชยนาวีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปตลอดจนรองรับเป็นจุดเชื่อมต่อศูนย์กลาง การท่องเที่ยวหมู่เกาะธรรมชาติมากมาย อาทิ เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะม้า นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลไปเยี่ยมเยือนปีละหลายล้านคน และช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น