อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

'ธ.กรุงเทพ'ส่งมอบหนังสือเสริมความรู้ สู่ห้องสมุด400โรงเรียน

ธนาคารกรุงเทพร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดโครงการมอบหนังสือชุดพิเศษเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 400 แห่งทั่วประเทศ รวมมูลค่า 7 ล้านบาท พุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.


นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดทำหนังสือชุดพิเศษส่งเสริมด้านประสบการณ์ชีวิตให้แก่เด็ก ภายใต้โครงการ “หนังสือเพื่อชีวิต และจินตนาการ” มอบให้แก่ห้องสมุดตามโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 400 โรงเรียน รวมมูลค่า 7 ล้านบาท พร้อมส่งมอบผ่านระบบออนไลน์ Zoom แบบสดๆ อีกด้วย
 
นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า โครงการ “หนังสือเพื่อชีวิต และจินตนาการ” ได้มอบหนังสือคุณภาพในด้านเนื้อหา วิชาการ และการส่งเสริมจินตนาการต่างๆ ปีนี้เป็นปีที่ 12 แล้ว โดยการคัดเลือกหนังสือ ได้มีการหารือกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสม และได้กระจายหนังสือไปยังหลายพื้นที่ที่ขาดแคลน เพราะหนังสือหรือห้องสมุดยังเป็นสิ่งสำคัญในพื้นที่ห่างไกล


 
ในปีนี้หนังสือที่คัดเลือกมีอยู่ 3 ชุดหลักได้แก่ นิทานสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Good Habit Series เพื่อให้เด็กตื่นตัวเรื่องภาษาและปลูกฝังอุปนิสัย, หนังสือเพื่อชีวิตและจินตนาการ เรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์และการสร้างจินตนาการใหม่ๆ และหนังสือชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ ปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมและหลักคิด
 
ทั้งนี้ ใน 3 ชุดนี้มีความผสมผสานทั้งเรื่องสมัยใหม่ จินตนาการ และหลักคิดเดิม ซึ่งเชื่อว่ายังมีคุณค่าในสังคมสมัยใหม่ โดยธนาคารกรุงเทพมีความยินดีที่ได้มีส่วนในการผลักดันกิจกรรมทางสังคม แต่ความสำเร็จที่จะไปให้ถึงเป้าหมายได้นั้นเป็นเรื่องของสังคมที่ทุกคนต้องทำด้วยกัน
 
"ในระบบการศึกษานั้น การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญ จึงเป็นพื้นฐานที่จำเป็นจะต้องส่งเสริม โดยกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการมาสู่ปีที่ 12 แล้ว การคัดเลือกหนังสือยังมุ่งเน้นประเภทของหนังสือที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์จินตนาการ เช่น วรรณกรรมคลาสสิก เพื่อเสริมสร้างนิสัยให้เยาวชนรักการอ่าน และยังสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนรู้ผ่านหนังสือต่างๆ อีกด้วย"


 
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การศึกษานอกจากจะทำให้มีชีวิตรอดแล้ว การศึกษายังต้องสร้างให้คนมีแรงบันดาลใจในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างครอบครัว สังคม และประเทศชาติ จากสถิติการอ่านของคนไทยนั้นลดลงไป ใช้การฟัง การดู จากส่วนอื่นมากขึ้น แต่ถ้าได้อ่านจะได้เห็นแนวคิด การวิเคราะห์ ซึ่งการได้รับหนังสือก็เหมือนได้ขุมทรัพย์ที่จะส่งต่อแหล่งการเรียนรู้สู่มือนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน ต่อยอดเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ให้ในวันนี้จะรับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อยอดให้ใช้ได้นาน มีคุณค่ามากที่สุด และหวังว่า ในโอกาสหน้าทางโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนในชนบทจะได้รับโอกาสดีๆ อย่างนี้ต่อไป


 
"การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นเป็นรากฐานที่สำคัญ เพื่อให้เยาวชนก้าวทันโลกและมีศักยภาพ โดยไม่ทิ้งอัตลักษณ์ ซึ่งหนังสือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ นอกจากช่วยให้อ่านออกเขียนได้แล้ว ยังเสริมทักษะการคิดเพื่อใช้ชีวิตในสังคม การสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่าน หมั่นเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้า จะเป็นประโยชน์แก่ตัวนักเรียน รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือนั้นจะช่วยเตรียมคนให้มีอาชีพ มีงานทำ เพื่ออนาคตที่ดีต่อไป"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น