อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ทุ่ม 1,800 ล้าน สร้างถนนเลี่ยงเมืองปราจีนฯ กว่า 25 กม.

ทช. ทุ่มงบ 1,800 ล้านบาท เดินหน้าหาผู้รับจ้าง สร้างถนนเลี่ยงเมืองปราจีนบุรี กว่า 25 กม. ขนาด 2-4 เลน คาดเริ่มสร้างกลางปีนี้ แล้วเสร็จปี 66 แก้รถติดตัวเมือง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขนส่งสู่อินโดจีน พุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 11.22 น.


นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452-สี่แยกบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี บรรเทาการจราจรที่หนาแน่นบริเวณตัวเมือง หลีกเลี่ยงการจราจร ผ่านตัวเมืองปราจีนบุรี รองรับการขนส่งระหว่างจังหวัดสู่เส้นทางอินโดจีน ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการออกแบบ ประมาณราคา และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมประกวดราคา คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี 64 แล้วเสร็จในปี 66 

สำหรับโครงการนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ระยะทางรวม 25.656 กม. งบประมาณรวมทั้งหมด 1,800 ล้านบาท ประกอบด้วย ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 บริเวณแยกทางหลวงชนบทสาย ปจ.4025 ใกล้สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี ถึง กม.ที่ 7+200 แยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 ต.บางเดชะ ระยะทางรวม 7.200 กม. ใช้งบประมาณก่อสร้าง 900 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 64-66 โดยจะก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร และบริเวณทางแยกก่อสร้างเป็น ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำในเขตชุมชน ก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง และสะพานขนาดเล็ก จำนวน 5 แห่งนายปฐม กล่าวต่อว่า และ ตอนที่ 2 ต่อเนื่องจากตอนที่ 1 มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 7+200 ถึง อ.บ้านสร้าง กม.ที่ 25+656 ระยะทาง 18.456 กม. ใช้งบประมาณก่อสร้าง 900 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 64-66 โดยจะก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร และบริเวณทางแยกก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน ก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง และสะพานขนาดเล็ก จำนวน 4 แห่ง

โดยได้ก่อสร้างโครงการขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการขนส่งจาก อ.บ้านสร้าง อ.เมืองปราจีนบุรี ไปสู่ อ.ศรีมหาโพธิ และ อ.ประจันตคาม ต้องขนส่งผ่านตัวเมืองและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นเส้นทางการจราจรที่คับแคบและคับคั่ง ทําให้การจราจร ติดขัดและไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง อีกทั้งเป็นเหตุให้อาคารอนุรักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นโบราณสถานเกิดการทรุดตัวแตกร้าวทุก ๆ ปี จ.ปราจีนบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ ให้ ทช.สนับสนุนการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เพื่อทดแทนเส้นทางเดิมที่ต้องผ่านตัวเมือง ผ่านโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รองรับปริมาณการจราจร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขนส่ง การท่องเที่ยว และรองรับการขยายตัวของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใน จ.ปราจีนบุรี สอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและเป็นไปตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น