อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ในหลวง-พระราชินีพระราชทานเจล/หน้ากากอนามัยการรถไฟฯ 

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานเจลแอลกอฮอล์พร้อมหน้ากากอนามัย 1 หมื่นชุดแก่การรถไฟฯ ป้องกันโควิด-19 จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 19.52 น.


เมื่อวันที่ 12 เม.ย. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตัวแทนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เชิญหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล พระราชทาน จำนวน 10,000 ชุด มอบให้ รฟท. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์บริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีตัวแทนจิตอาสา 904 สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ และประชาชนทั่วไป ซึ่ง รฟท. จะนำแอลกอฮอล์เจลที่ได้รับพระราชทานไปใช้ในงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น