อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

บขส. ลุยตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อโควิดพนักงาน

บขส. ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด-19 ให้พนักงาน สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ กำชับทุกฝ่ายเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเข้มงวด ย้ำเดินทางปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัย-เว้นระยะห่าง-สแกนไทยชนะ  จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.29 น.


เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) พร้อมด้วย น.ส.ระพิพรรณ วรรณพินทุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร น.ส.วิลาวัณย์ สุวรรณโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร นางชุติภา เพชรพูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักอำนวยการ ร่วมทดสอบตรวจหาภูมิคุ้มกัน (Rapid Test) เชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดผู้โดยสาร อาทิ พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานบริการและพนักงานจำหน่ายตั๋ว โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ ประจำ บขส. เป็นผู้ตรวจฯ ณ กองการแพทย์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2  

นายสัญลักข์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น บขส. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพิ่มการเฝ้าระวังและความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ใช้บริการ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ปรับอัตราบรรทุกผู้โดยสารเหลือ 70% ของจำนวนที่นั่งปกติ, ห้ามรับประทานอาหารบนรถโดยสารหากไม่จำเป็น, ไม่จอดรับ-ส่ง นอกจุดจอดที่ได้รับอนุญาต, เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานีขนส่งฯ และบนรถโดยสาร เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และประกาศของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารด้วย 

นายสัญลักข์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A  อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน  หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอพ ได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ ขบ. กำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในวงกว้าง สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชม.และจองตั๋วล่วงหน้าผ่านช่องทางการจำหน่ายตั๋วของ บขส. อาทิ เว็บไซต์ บขส. www.transport.co.th เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น