อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ตีกลับมาตรฐานสุราฉ.แก้ไข หวั่นนักดื่มคอแข็งตายผ่อนส่ง

บอร์ด สมอ.ตีกลับมาตรฐานสุราฉบับแก้ไข ชี้ใส่เมทิลแอลกอฮอล์หนักเกิน หวั่นนักดื่มคอแข็ง ตายผ่อนส่ง ยันความปลอดภัยผู้บริโภคสำคัญสุด พร้อมแก้ชื่อมาตรฐานไวน์ เป็นสุราแช่ หวังครอบคลุมทุกประเภท   จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น.


นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (บอร์ดสมอ.) ว่า บอร์ด สมอ.มีมติให้คณะกรรมการวิชาการรายสาขา (กว.) เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นผู้จัดทำมาตรฐานสุรา ทั้งสุรากลั่น และสุราแช่ กลับไปทบทวนเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่กำหนดในมาตรฐานฉบับแก้ไขใหม่ที่เพิ่มปริมาณสารมากขึ้นกว่ามาตรฐานเดิม เนื่องจากเห็นว่า พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่มักจะดื่มสุราเป็นประจำ เป็นปริมาณมาก และต่อเนื่อง หากร่างกายได้รับปริมาณสารบางชนิดมากเกินไป โดยเฉพาะเมทิลแอลกอฮอล์ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

สำหรับมาตรฐานใหม่ที่ กว.ได้ปรับแก้มา คือ สุรากลั่น กำหนดแอลดีไฮด์ จากเดิม ไม่เกิน 160 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็น ไม่เกิน 220 มิลลิกรัมต่อลิตร ในกรณีสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ เกิน 40 ดีกรี ขณะที่เมทิลแอลกอฮอล์ จากเดิมไม่เกิน 420 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร, สุราแช่ ได้กำหนดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากเดิมไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร

“ข้อมูลทางการแพทย์พบว่า ผู้บริโภคที่ได้รับปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ หรือเมทานอลเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากเกินไป อาจมีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มีอาการตาพร่ามัว แพ้แสง ร่วมกับอาการอื่นๆ ด้วย เช่น ปวดเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย สับสน มึนงง ในบางรายอาจมีอาการชักหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วย บอร์ด กมอ.มีมติให้ กว.นำกลับไปทบทวนก่อนนำเข้าในการประชุมครั้งต่อไป”

สำหรับมาตรฐานสุรา ได้ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี 16 ต่อมาในปี 44 ได้มีการทบทวนและยกเลิกมาตรฐานดังกล่าว และประกาศกำหนดเป็นมาตรฐานเรื่องใหม่ 3 เรื่อง คือ สุรากลั่น มอก.2088-2544 ไวน์ มอก.2089-2544 และเบียร์ มอก.2090-2544 ซึ่งปีนี้ได้ทบทวนมาตรฐานทั้ง 3 เรื่อง เพื่อให้มาตรฐานมีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วย 

นอกจากนี้ยังได้แก้ไขชื่อมาตรฐานจากไวน์ เป็นสุราแช่ เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์อีกด้วย เนื่องจากหากใช้ชื่อมาตรฐานไวน์ จะหมายถึงสุราที่ทำจากองุ่นเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าเป็นสุราแช่ จะครอบคลุมสุราที่ทำจากผลไม้ชนิดอื่นได้ด้วย แต่ชื่อทางการค้าของผู้ประกอบการ ยังสามารถเรียกว่า ไวน์ได้เช่นเดิม เปลี่ยนเพียงชื่อมาตรฐานเท่านั้น  


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 12