อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

รมว.วธ.ถกผู้บริหารช่วยประชาชนแก้ภัยแล้ง

รมว.วัฒนธรรม ถก ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งแนวปฎิบัติให้สภาวัฒนธรรมตำบลและจังหวัดรับทราบมติครม.เรื่องแก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อม ทบทวนการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆของรัฐบาลชุดที่แล้ว พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 15.10 น.

วันนี้ (22 ส.ค.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้องกับวธ.โดยเฉพาะนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมถึงนโยบายภัยแล้วที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกหน่วยงานระดมความร่วมมือในการช่วยเหลือ ซึ่งแม้วธ.จะไม่มีอะไรที่ได้รับผลกระทบ แต่ก็ได้แจ้งให้ผู้บริหารวธ.รับทราบและให้แจ้งไปยังหน่วยงานระดับพื้นที่ให้รับทราบเป็นแนวปฎิบัติถึงสภาวัฒนธรรมระดับตำบลและจังหวัดที่เรามีอยู่ตั้งหน่วยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่นั้นที่ประสบภัยแล้งในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
             
รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีประเด็นความร่วมมือกับต่างประเทศด้านวัฒนธรรม โดยให้มีการประสานขับเคลื่อนเน้นการขยายความเชื่อมโยงวัฒนธรรมระดับประชาชนในภูมิภาคเอเชียให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกิดขึ้นตามมติครม.ของรัฐบาลชุดที่แล้วให้มีการทบทวนใหม่ คณะกรรมการชุดไหนที่ยังให้คงไว้ก็ให้ดำเนินการต่อ เนื่องจากคณะกรรมการชุดต่างๆจะต้องมีการตั้งตามมติครม.ในรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้ว
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46