อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

มจร.เตรียมนิสิตจิตอาสาบูรณะวัดหลังน้ำลด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมนิสิตจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยบูรณะวัดหลังน้้ำลด พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 15.15 น.

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมจร. มอบหมายให้พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตจิตอาสา ร่วมกันลำเลียงสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์และมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจ.อุบลราชธานี ยโสธรและศรีสะเกษ
พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า มจร.ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในอุบลราชธานี ยโสธรและศรีสะเกษ โดยจัดตั้งศูนย์ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร. ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ และที่ผ่านมานั้นได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือวัดและประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมในหลายจังหวัด หลายพื้นที่ และได้ให้ความช่วยเหลืออย่างกว้างขวาง โดยมจร.มีแผนที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อน้ำลดก็จะนำนิสิตจิตอาสาออกช่วยซ่อมแซมบูรณะวัด บ้านเรือน ทำความสะอาดถนน หมู่บ้าน เป็นต้น ทั้งในการแก้ปัญหาระยะยาวจะมีการทำงานวิจัยเชิงวิชาการเพื่อระดมแนวคิดจากทุกภาคส่วน เช่น ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ส่วนราชการ เป็นต้นเพื่อเสนอแนวทางการแก้ใขปัญหา การบริหารการจัดการน้ำแบบยั่งยืนต่อไป
     
พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค ติดต่อที่ มจร. ส่วนกลาง หรือที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษโดยตรง หรือจะโอนเข้าบัญชีธ.กรุงไทย สาขาศรีสะเกษ ชื่อบัญชี วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เลขบัญชี 311-3-12746-7 โทร.081-4702848 ,089-7185009

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 42