อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

วัดนายโรง-รร.-ชุมชนร่วมกำจัดขยะตั้งเป้าลด 80%

วัดนายโรง กรุงเทพฯ  ร่วมกับวัดบางบำหรุ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สำนักงานเขตบางกอกน้อย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เคลื่อนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าลดขยะ 80% พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 15.17 น.

วันนี้ (19 ก.ย.) ที่ลานโพธิ์ วัดนายโรง กรุงเทพฯ  ร่วมกับวัดบางบำหรุ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักระบายน้ำ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ สน.บางยี่ขัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ศูนย์การค้าเดอะเซ้นส์ ปิ่นเกล้า บ.ผดุงพรมะพร้าว จำกัด  และชุมชน จัดโครงการกำจัดขยะมูลฝอยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการทำความสะอาดในบริเวณวัด และขุดลอกคลองระบายน้ำ โดยพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง กล่าวว่า โครงการนี้มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี โดยน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาประเทศโดยการอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาจัดโครงการครั้งนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้คาดว่าหลังเสร็จสิ้นโครงการจะทำให้จำนวนขยะในบริเวณชุมชนลดลงร้อยละ 80 นอกจากนี้จะรณรงค์ให้ชาวบ้านนำขยะแห้งมาแลกไข่ หรือพันธุ์ไม้กับทางวัดนายโรง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านในชุมชนรักษาความสะอาด พร้อมทั้งจะมีการจัดการอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นจากขยะด้วย 

ด้านนางวันทนา ชูช่วย ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กล่าวว่า ทางโรงเรียนร่วมกิจกรรมกับทางวัดมาโดยตลอด และได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อต้องการส่งเสริมให้นักเรียนรักสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมอบการบ้านให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไปคิดต่อยอดด้วยว่าจะทำอย่างไรให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันทางโรงเรียนยังมีนโยบายลดการใช้แก้วพลาสติกด้วยการให้นักเรียนทุกคนนำแก้วน้ำมาใช้เองที่โรงเรียน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47