อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

ชมภาพชุดบรรยากาศต้อนรับ 'โป๊ปฟรังซิส'เสด็จถึงไทย

ประมวลภาพบรรยากาศ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนไทยครั้งแรกรอบ 35 ปี ของประมุขแห่งโรมันคาทอลิก พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.55 น.


ภาพบรรยากาศ "สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส" เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งพิเศษของสายการบินอลิตาเลีย ถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการเสด็จเยือนไทยครั้งแรกรอบ 35 ปี ของประมุขแห่งโรมันคาทอลิก โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาล รับเสด็จ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45