อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

แจงตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง-เจ้าคณะภาคล่าช้า

รองโฆษก พศ. แจง สาเหตุแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง-เจ้าคณะภาคล่าช้า ชี้ ไม่อยากผิดพลาดเป็นเรื่องสำคัญ ต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4 )พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัด อังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 14.39 น.

วันนี้ (10 ธ.ค.) นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวถึงการแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และเจ้าคณะภาคทั่วประเทศ ว่า ตามที่ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เคยแจ้งต่อที่ประชุมมส.ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริเห็นชอบรายชื่อเจ้าคณะภาคแล้วนั้น ขณะนี้พศ.ได้นำรายชื่อเข้ารายงานมส.เพื่อขออนุมัตินการนำรายชื่อขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช เพื่อออกเป็นพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะภาคแล้ว เช่นเดียวกับตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ที่มส.ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมส. เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการออกพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเช่นเดียวกัน

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ส่วนขั้นตอนที่ยังล่าช้าอยู่นั้น เพราะไม่อยากให้เกิดความผิดพลาด เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ โดยมีการดำเนินการตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4 )พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การเสนอชื่อจากมส.ขึ้นไปจนทรงมีพระราชดำริเห็นชอบ และขณะนี้อยู่ในระหว่างออกพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และเจ้าคณะภาคต่อไป ดังนั้นในระหว่างนี้จนกว่าจะมีพระบัญชา จะต้องใช้คำเรียกว่าผู้รักษาการไปก่อน

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    20%
  • ไม่เห็นด้วย
    80%

ความคิดเห็น