อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

วธ.ร่วมจัดถนนวัฒนธรรมที่สีลม

วธ. ชวนเที่ยวถนนวัฒนธรรม กิจกรรมถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว Walking Street @ สีลม ทุกวันอาทิตย์เที่ยงวันยันเที่ยงคืน พุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 16.33 น.


เมื่อวันที่ 22 ม.ค. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลจัดให้มีการเปิดกิจกรรมนำร่องถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว Walking Street @ สีลม และเยาวราช เมื่อเร็ว ๆ นี้ พร้อมขยายสู่พื้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนั้น ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “ถนนสายวัฒนธรรม”ทุกวันอาทิตย์ ที่ ถนนสีลม ตั้งแต่เวลา 12.00 – 24.00 น.

โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานถนนคนเดิน : เดิน กิน ชิม เที่ยว @ สีลม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนมีอาชีพ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรม ทั้งเป็นการเปิดพื้นที่การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปด้วย  “ถนนสายวัฒนธรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.ถนนสายศิลป์ เป็นถนนสายศิลปะและหัตถศิลป์ (Art & Craft) เป็นการเปิดพื้นที่จำหน่ายงานศิลปะและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซึ่งมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมาจากมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยในแนวคิดที่ว่า 'งานศิลป์ สร้างรายได้' กว่า 50 ร้านค้า และนอกจากนี้ยังเปิดเวทีให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ  และ 2. ถนนต้องชิม เป็นถนนจำหน่ายสุดยอดอาหารอร่อยร้าน 100ปี อาหารไทยโบราณ และร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงหาชิมได้ยาก กว่า  40 ร้าน”ปลัด วธ.กล่าว


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26