อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

"สุวิทย์"ดึงไมโครซอฟท์ปฏิรูปมหาวิทยาลัย

“สุวิทย์” ดึงไมโครซอฟท์ร่วมปฏิรูประบบมหาวิทยาลัย-พัฒนาคนด้านดิจิทัล พร้อมเร่งขับเคลื่อนให้เกิดความชัดเจนภายในเดือนมีนาคมนี้ พุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 16.46 น.


เมื่อวันที่  22 ม.ค. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษาวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยภายหลังหารือกับ นายแอนโทนี ซอลิซิโต้ รองประธานฝ่ายการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัดระหว่างการประชุมสัมมนาด้านการศึกษาโลก (Education World Forum 2020) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ว่า  การหารือครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา การพัฒนาระบบการศึกษาใหม่ และการพัฒนากำลังคนในการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยตนได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินนโยบายเร่งด่วนของ อว. 

ในขณะนี้ คือ การปฎิรูประบบมหาวิทยาลัย (Reinventing University) โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมเชิงระบบของมหาวิทยาลัย (University Architecture) และ ด้านพันธกิจของกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ (Mission) ให้มีทิศทาง และเป้าหมายที่ชัดเจน โดยทางบริษัทไมโครซอฟท์ฯ มีมุมมองว่าการพัฒนาระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนระบบการทำงานของมหาวิทยาลัย การเข้าถึงระบบคลาวด์ต่างๆ(Cloud Accessibility) มาเป็นโครงสร้างพื้นที่ฐานกลาง เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่มหาวิทยาลัยในการเรียน การสอนโดยมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นศูนย์การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า หลังการแลกเปลี่ยนมุมมองดังกล่าว ทางอว. และ บริษัท ไมโครซอฟท์ฯ ก็ได้มีข้อตกลงในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้ อว. และผู้เชี่ยวชาญของ บริษัท ไมโครซอฟท์ฯ ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนงานใน 2 เรื่องหลัก คือ 1. การปฎิรูประบบมหาวิทยาลัย (Reinventing University) และ 2. การพัฒนาด้านกำลังคนด้านดิจิทัล (Reskill/Upskill) โดยจะเร่งขับเคลื่อนให้เกิดแนวทางที่มีความชัดเจนภายในเดือนมีนาคมนี้ 

นอกจากนี้ตนยังได้หารือกับนายกาวิน วิลเลียมสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาแห่งสหราชอาณาจักรถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมด้านการศึกษาซึ่งเป็นอุตสาหกรรม S-curve อันดับที่ 12 และแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในด้านการศึกษา เช่น การพัฒนาด้านภาษาของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาด้านการบริการโดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมถึงความร่วมมือด้านทุนวิจัย วิชาการ อาทิ นิวตันฟันส์ (Newton Fund) และโอกาสของการลงทุนด้านการศึกษาในประเทศไทยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18