อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

มทร.ธัญบุรีแจ้งนศ.ฝึกงานประเทศจีนกลับไทยหลังวิกฤตไวรัสโคไรน่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แจ้งนศ.ที่ฝึกงานประเทศจีน 20 คน กลับไทย พร้อมคัดกรองสุขภาพนักศึกษาเพื่อความปลอดภัย อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 18.54 น.


เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  เปิดเผยว่า หลังจากนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. ได้ออกมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติต่อไปนั้น ทาง มทร.ธัญบุรี ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานสหกิจที่จีน ดังนั้น จึงได้ประสานไปยังสถานประกอบการในจีน เรียกตัวนักศึกษาที่ฝึกงานสหกิจในเมืองกวางโจว ประมาณ 20 คนให้เดินทางกลับประเทศไทย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานเรื่องตั๋วเดินทางกลับให้นักศึกษา และเมื่อกลับมาแล้วจะต้องคัดกรองตรวจสุขภาพเพื่อความปลอดภัย

หลังจากนั้นจะดำเนินการเรื่องหาสถานประกอบการให้ฝึกสหกิจศึกษาต่อใน ประเทศไทยแทน รวมถึงยังได้สั่งห้ามบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา ห้าม เดินทาง ไป จีน ในระยะนี้ จนกว่าสถานการณ์ ภาพรวมดีขึ้น จนเชื่อมั่นได้  ส่วนนักศึกษาจีนของมทร.ธัญบุรี จำนวน 30 คนที่เรียนอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ และมีกำหนดจะกลับในช่วงหลังสอบ ซึ่งตรงกับเทศกาลตรุษจีน มทร.ธัญบุรี ได้ทำความเข้าใจกับนักศึกษาจีนถึงการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้นักศึกษาเข้าใจและไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีน  นอกจากนี้ยังได้ รณรงค์ มาตรการ ต่างๆที่รัฐแจ้ง ให้บุคลากร ทุก ระดับ และนักศึกษา ทุกคน รวมทั้งนักเรียน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม และโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลระมัดระวัง และงดภาวะสุ่มเสี่ยงทุกรูปแบบ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51