อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

กกอ.เห็นชอบร่างแบ่งมหา'ลัย 4 กลุ่ม

กกอ.มีมติเห็นชอบร่างหลักการเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม โดยสภามหา'ลัยต้องเห็นชอบอยู่กลุ่มไหน มีเวลาดำเนินการ 5 ปี พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.08 น.


เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กกอ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และการจัดสรรงบประมาณแก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระสำคัญเบื้องต้นจะมีการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม

ได้แก่  1.กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 2.กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 3.กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ และ4.กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และสาขาจำเพาะ

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า ในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาจะคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษา  นอกจากนี้สภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเห็นชอบด้วยว่าสถาบันอุดมศึกษาจะอยู่ในกลุ่มไหน และการจัดกลุ่มนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที แต่จะต้องมีระยะเวลาในการเตรียมการและดำเนินการ 5 ปี   ซึ่งการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ    รวมทั้งจะมีเงินงบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยในแต่ละกลุ่มก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนก็จะแตกต่างกันไป

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    14%
  • ไม่เห็นด้วย
    86%

บอกต่อ : 72